Povery - slovenské príslovia

Chudobnému človeku i jedno oko dosť.
Každý vtedy, keď má kedy.
Chcel sa prežehnať, a vyklal si oko.
Aj vo Viedni ľudia biedni.
Vrchy sa neschodia, ale ľudia áno.
O chudobného sa každá otre.
Kto nedočuje, nech si domyslí.
Na jedny gajdy píska.
Hlad sa ani šibenice nebojí.
Mnoho ani voz neuvezie.
Opitému sa i Pán Boh vyhne.
Jeden šije, druhá páre.
Čo triezvy na srdci má, to opitému na jazyku vypukne.
Chudobnému najskôr z hrnca vykypí.
Panská láska na zajačom chvoste.
Kde nieto spravy, nič sa nespraví.
Kde sú Betky, tam sú klebetky.
Ani na vojne všetkých nepobijú.
Proti Bohu nič nemohu.
Malá kopa pýta viac.
Reči sa hovoria a chlieb sa je.
Ak nenavaruješ, nenagazduješ.
Lepší dobrý príklad, nežli písma výklad.
Kto včas ráno vstáva, toho Pán Boh požehnáva.
Kto sa hnevá, nech sa o zem hodí.
Niet väčšieho blázna, ako fľaška prázdna.
Kde nič, ani smrť neberie.
Čo hodina, to novina.
Jedna bieda človeku nič neurobí, ak ich len viac nepríde.
Kto je malému nevďačný, veľkého neni hoden.
Vrece sa pre jedno zrno neroztvorí.
Neprosil sa čert babe, ani ja takej žabe.
Čo na nôž, to za groš.
Za dobrô nečakaj, za zlô ťa neminie.
Nevŕtaj, rozštiepiš.
Čo sa v srdci varí, zjaví sa vo tvári.
Oči by jedli, ale brucho nestačí.
Mus je veľký pán, a nemu ešte väčší.
Kto si svoje neváži, nech po cudzom nebaží.
Kto rozumom nestačí, nech kolenom dotlačí.
Lepší jeden múdry nežli tisíc bláznov.
Vrana vrane oko nevykole.
Komu Pán Boh otcom, tomu ľahko do neba prísť.
Lenivá ruka, hotová muka.
Nech psom tráva rastie, keď kone podochnú.

Len vtedy je dosť, keď bijú.
Z hoväda býva len mäso dobré.
Kam čert nemôže, tam starú babu pošle.
Boh platí hotovými.
Mladý môže, starý musí (zomrieť).
Dnes ty mne, zajtra ja tebe.
Každý pes je smelší na svojom smetisku.
Keď neprší, aspoň kvapká.
Kto má škodu, má aj posmech.
Lakomý o všetko príde.
Dlhé vlasy, krátky rozum.
Potreba ruší zákon.
Ryba od hlavy smrdí.
Jaký stroj, taký kroj.
Nová metla dobre zametá.
Jaký pán, taký krám.
Kto sa ručí, ten sa mučí.
Komu sa nelení, tomu sa zelení.
Všetci ľudia všetko vedia.
Komu Pán Boh, tomu všetci Svätí.
Frajšták išiel, Frajšták prišiel.
Huba, ryba, dyňa, sviňa potrebuje pohár vína.
Babka k babce, budú kapce.
Doma mrú a pod postľ hádžu.
Nehľaď na psa, ale čí je pes.
Hlad je najlepší kuchár.
Čo hluchý nepočuje, to si vymyslí.
Bol jeden mních, mal mnoho kníh, nevedel z nich.
Keď Boh s nami, kto proti nám?
Po daždi býva blato.
Čo sa vlečie, neutečie.
Vrana vrane oči nevykole.
Čo oči nevidia, srdce nebolí.
Palica má dva konce.
Čert nikdy nespí.
Kto neskoro chodí, sám sebe škodí.
Nevolaný hosť má miesto za dverami.
Tebe rožeň a mne pečienka.
Chudoba cti netratí.
Beta povie Bete a tá to roznesie po celom svete.
Deti a blázni hovoria pravdu.
Kto veľa hovorí, alebo sa chváli alebo klame.
Chudobní nemajú, bohatí nedajú.
Kto rád furmaní, zlú cestu nech nehaní.
Spánok je brat smrti.
Márna práca košom vodu načierať.
Nie je pravidla bez výnimky.
Metla vyháňa deti z pekla.
Každá pesnička má svoj koniec.
Pes psa pozná.
Sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú.
Povedz pravdu, prebijú ti hlavu.
Každé hrable k sebe hrabú.
Mnoho vraví, málo spraví.
Klin sa klinom vybíja.
Kto sa hanbí, má prázdne gamby.
Pustil si hada do rukáva.
Viac očí, viac vidí.
Nebude zo psa slanina.
Každá šelma je poznačená.
Pravda oči kole.
Nevedomosť hriechu nečiní.
Komu česť, tomu česť, pastierovi trúba.
Všetkého bolo dosť, len ponúkačov bolo málo.
Tak sa napravil, ako remeň v ohni.
Mladý žobrák, starý zlodej.
Slúž človeče diablu, peklom sa ti odmení.
Kto málo hovorí, veľa myslí.
Netrhaj, čo si nesadil.
Chlieb sa nikdy nepreje.
Pýcha na ulici a nič v truhlici.
Hneď sú myši smelšie, keď kocúr nie je doma.
Ako ti hrajú, tak musíš tancovať.
Peniaz po úbočí a bieda popred oči.
Ani masti, ani pasti.
Hriech v malom sa začína, vo veľkom sa končí.
Nič nie je skryté, čoby časom nevyšlo najavo.
Tak mu to pastuje, ako psovi piata noha.
Komu slúžil, ten ho vzal.
Jeden nespravodlivý groš vyháňa z vrecka aj sto spravodlivých.
Z mála málo.
Nie je toho veľa, čo by sa neminulo, nie je toho mála, čoho by nebolo dosť.
Kto je v peci, myslí, že sú tam všetci.
Kto z koho, ten z toho.
Nič to za to, že je blato, príde vietor, rozfúka to.
Na svätého Vída, čo nebude nikdá.
Zajtra budú krivých páliť – a rovnými podpaľovať.
Kto sa hnevá, tomu nos odrežú.
Má dlhé prsty.
Od blázna nečakaj múdry skutok.
Kde veľa rečí, tam málo z veci.
Kúpil to za utekáč.
Kto sa chce biť, musí tam byť.
Kňazské vrece je veľké.
Nech ťa Boh živý, zakiaľ budú slivy; a keď budú čerešne, potom nech ťa čert vezme.
Gazdoval od tisíca ku stu.
Zlá zelina nevykape.
Každá líška svoj chvost chváli.
Kto vyňuchal, ten vyšťuchal.
Ani kura nadarmo nehrabe.
Skúpy najprv dáva, potom berie.
Kto stojí u dverí, každí ho uderí.
So psom sa hraj, a palicu v ruke drž.
Krivda sedí pri stole a pravda žobre u dverí.
Čo sa nosí, drať sa musí.
Už je pozde, milý drozde.
Darovanému koňovi na zuby nepozeraj.
Kde nič nie je, tam ani smrť neberie.
Potlačuj hnev, pokiaľ je malý.
Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch.
Kde Pán Boh kostol stavia, tam si Diabol kaplnku pristavuje.
Tak sa mám, ako holý v tŕní.
Kto rýchlo dáva, dva krát dáva.
Čo dieťaťu nôž, to žene peniaze.
Záhaľka je matkou neprávosti.
Tichá voda brehy myje.
Prázdny klas hore stojí.
Čo je šuškané, to je klamané.
Musím je veľký pán.
Čo sa stalo, to sa neodstane.
Ľahko je dávať z cudzieho.
Narodil sa so zubami.
Nehas, čo ťa nepáli.
Čo zaseješ, to budeš zať.
Jeden blázon urobí sto bláznov.
Keď ťa hlava bolí, priviaž si ju o koleno.
Aký pomáhaj Pán Boh, taký Pán Boh daj.
Ruka ruku umýva, a obe sú biele.
Mladý vrabec sa učí od starého čvirikať.
Jeden za osemnásť a druhý bez dvoch za dvadsať.
Staré dievky musia vežu bieliť.
Boli by chytili zajaca, ale mal krátky chvost.
To napíšem uhľom do komína.
Kto sa cíti, nech sa vtípi.
Osla bárs do Viedne poženieš, stále zostane oslom.
Keď vedie slepý slepého, obaja spadnú do jamy.
Šikovný ako olovený vták.
Za grajciar by voš hnal až do Viedne.
Pre oči nevidí.
Je múdry ako Šalamúnove plundre.
Kto nemá v hlave, musí mať v nohách.
Skúpy dva razy platí.
Nie je všetko zlato, čo sa blyští.
Kto prútik neohýba, strom ťažko ohne.
Ten nemá všetkých doma.
Pytel priateľ a kapsa strýc.