Povery - Príslovia a porekadlá

Slovenské príslovia a porekadlá (poslovice) a všakovaké prostonárodné výpovede, výroky a predpovede.