Povery - nešťastie

12 – lemed – magické možnosti – dvanástka je číslom mágie, používaným pri obetách. Kruh býva vyrobený z 12 kameňov – je to číslo cyklov. Asociuje sa s trpezlivosťou, duševným pokojom, pri búrkach osudu.
Veštecký zmysel – dobrovolné obete, zlé úmysly, výčitky, závisť, pocit vlastníctva, potreba odpútania sa od závislosti.
13 – mem – nestálosť – trinásť je symbolom nepoznaného. Nový cyklus, ktorý prináša šťastie aj nešťastie.
Veštecký zmysel – koniec niečoho (city, sociálne postavenie,…) sociálny nepokoj, šťastie, ktoré vytláča pohromy.
14 – nun – premena – je číslom splývania a je spojené s alchýmiou a vedou.
Veštecký zmysel – miešanie rás, zhromažďovanie osôb, združenie, pomoc, náhodné a nenáročné stretnutie.
15 – samek – prekážky – je zviazané s predurčením, s tajomnými prejavmi a čiernou mágiou.
Veštecký zmysel – perverzia, bezohľadnosť, láska, ktorá je spojená s preháňaním, hnev, egoizmus, sladké trápenie, ohováranie, požiar, nehody.
16 – adžin – trest – je číslo chrámu budúcnosti. Asociuje s chrabrosťou, ale tiež z agresivitou, impulzívnosťou, ktoré spôsobujú nepríjemné incidenty.
Veštecký zmysel – neplodné projekty, šance a krachy, strata pozície, lenivosť.
17 – pei – inšpirácia – je číslom rozumu a lásky. Asociuje s intuíciou, prináša šťastie a dobré zvesti.
Veštecký zmysel – geniálna idea, nutnosť rád, odhalenie tajomstva, návrat životných síl.
18 – sade – rozčarovanie – je číslom tajomstva, zodpovedným za lákanie, vyvoláva smútok a nepríjemnosti.
Veštecký zmysel – nebezpečenstvo z pretvárky, nevera, dôverčivosť, nevýhodné zmluvy, podliehanie zlým sklonom.
19 – kof – radosť – je číslom svetla, asociuje so súkromným šťastím a emocionálnym životom. Ukazuje na výber partnera, ovplyvňuje osobnú evolúciu.
20 – reš – blaženosť – dvadsať je zviazaných so súčasným životom a zodpovednosťou.
Veštecký zmysel – scelenie, regenerácia aktivity, poverenie misiou, koniec ťažkostiam, úspech v činnosti, ktoré nebola istá, uzmierenie.
21 – šin – úspech na základe úsilia – tri krát sedem nosí úspech, ale potrebuje sústavné snaženie.
Veštecký zmysel – magické schopnosti, šance na úspech, verejné uznanie, nečakané šťastie, dedičstvo, varovanie pred sebavedomím, pri ktorom sa zatočí hlava.
22 – tau – faloš a neistota – dvadsaťdva neveští nič dobré, ale koniec, krach, strach z nepríjemností, ľahostajnosť.
Veštecký zmysel – trvalé chyby, povýšenosť, mamonárstvo, ohrozenie chorobou, bumerangový úder, falošné peniaze, Damoklov meč.