Chudobnému človeku i jedno oko dosť.
Každý vtedy, keď má kedy.
Chcel sa prežehnať, a vyklal si oko.
Aj vo Viedni ľudia biedni.
Vrchy sa neschodia, ale ľudia áno.
O chudobného sa každá otre.
Kto nedočuje, nech si domyslí.
Na jedny gajdy píska.
Hlad sa ani šibenice nebojí.
Mnoho ani voz neuvezie.
Opitému sa i Pán Boh vyhne.
Jeden šije, druhá páre.
Čo triezvy na srdci má, to opitému na jazyku vypukne.
Chudobnému najskôr z hrnca vykypí.
Panská láska na zajačom chvoste.
Kde nieto spravy, nič sa nespraví.
Kde sú Betky, tam sú klebetky.
Ani na vojne všetkých nepobijú.
Proti Bohu nič nemohu.
Malá kopa pýta viac.
Reči sa hovoria a chlieb sa je.
Ak nenavaruješ, nenagazduješ.
Lepší dobrý príklad, nežli písma výklad.
Kto včas ráno vstáva, toho Pán Boh požehnáva.
Kto sa hnevá, nech sa o zem hodí.
Niet väčšieho blázna, ako fľaška prázdna.
Kde nič, ani smrť neberie.
Čo hodina, to novina.
Jedna bieda človeku nič neurobí, ak ich len viac nepríde.
Kto je malému nevďačný, veľkého neni hoden.
Vrece sa pre jedno zrno neroztvorí.
Neprosil sa čert babe, ani ja takej žabe.
Čo na nôž, to za groš.
Za dobrô nečakaj, za zlô ťa neminie.
Nevŕtaj, rozštiepiš.
Čo sa v srdci varí, zjaví sa vo tvári.
Oči by jedli, ale brucho nestačí.
Mus je veľký pán, a nemu ešte väčší.
Kto si svoje neváži, nech po cudzom nebaží.
Kto rozumom nestačí, nech kolenom dotlačí.
Lepší jeden múdry nežli tisíc bláznov.
Vrana vrane oko nevykole.
Komu Pán Boh otcom, tomu ľahko do neba prísť.
Lenivá ruka, hotová muka.
Nech psom tráva rastie, keď kone podochnú.

Bez komentárov

Myslíte, že je táto povera pravdivá?

Pridaj komentár

*