Z malej vody malé ryby.
Pán Boh stvoril volky a čert spolky.
Kto dobre, sebe dobre; kto zle, sebe zle.
Sila horu láme.
Sýty hladnému neverí.
Márnotratnému ani bane nestačia.
Na koni sedí a koňa hľadá.
Dobrý chýr ďaleko ide, ale zlý ešte ďalej.
Kto sa topí, i britvy sa lapá.
Pes psu brat.
Pre málo ani páni nič nereknú.
Krava, ktorá mnoho ručí, najmenej mlieka dáva.
Nič sa tak tajne neplietlo, čo by na svetlo neprišlo.
Pes psovi najlepšie zná blchy vyberať.
Prázdny sud najviac hučí.
Na koho psota, na toho posmech.
Darmo ani Pánu Bohu neslúžime.
Kto je v peci, myslí, že tam všetci.
Lenivý moc chodí a skúpy mnoho stroví.
Čas platí, čas tratí.
Na rozume si sedieť.
Čo vĺčko ham, to už je tam.
Jakô semä, takô plemä.
Nebude zo psa slanina, ani z vlka baranina.
Nezvaných hostí pod stôl posadzujú.
Hosť a ryba na tretí deň smrdia.
Neni tak mnoho, aby sa neminulo.
Jaký pán, taký krám.
Jaká matka, taká Katka.
Jaký otec, taký syn, jaké drevo taký klin.
Kto nemá v hlave, musí mať v pätách.
Hlad, čertov brat.
Kde je psota, tam je hriech.
Svojím bere, cudzím dáva, nech to tak Boh požehnáva.
Ak horí, tak aj svieti.
Nová metla dobre metie.
V malom hrnci ľahko zovrie.
Dobrá psovi mucha, keď ju môže dostať.
Kam vietor, tam plášť.

Bez komentárov

Myslíte, že je táto povera pravdivá?

Pridaj komentár

*