Na cudzej koži ľahko bubnovať.
Kto povedal a, nech povie aj b.
Čo sa babe chcelo, to sa babe snilo.
Anjelsky hlások a čertova pieseň.
Kde sú pitky, tam sú bitky.
Komu Pán Boh nedaruje, tomu kováč neukuje. /  Komu nie je zhora dané, v apatieke nekúpi.
Ranný dážď, ženský plač, panská láska a aprílová chvíľa, to všetko na zajačom chvoste visí.
Kam čert nemôže, pošle starú babu. / Kde čer nemôže, stará baba pomôže.
Dom nie je kostol, človek nie je anjel.
Nie je všetko zlato, čo sa blyští.
Má rečí ako koza bobkov.
Sprostákovi len cep do ruky.
Lepšia je hodinka na rozmýšľanie, ako rok na banovanie.
Dobrý chýr beží, zlý letí.
Dobre bačom, keď je na čom.
S lajnom sa nebabri, lebo budeš smrdieť.
Čisté svedomie sa zlých rečí nebojí.
Kto si mála neváži, po mnohom nech nebaží.
Keď chcú psa zabiť, povedia, že je besný.
Beta povie Bete, a tá to roznesnie po celom svete.
Bieda psotu naháňa.
S mocnými sa nebi a s bohatými sa nesúď.
Darovať je pansky, späť zobrať cigánsky.
Topiaci sa aj britvy chytá. / Topiaci sa aj slamky chytá.

Bez komentárov

Myslíte, že je táto povera pravdivá?

Pridaj komentár

*