Aký cisár, taký pisár. / Aký pán, taký slucha. / Aký kňaz, taký ľud.
Cnosť sa sama chváli.
Pomsta i na chromom koni dôjde.
Z cudzieho krv netečie.
Niekedy aj Kubo dobre povie.
Čo iného môžeš čakať od blázna ako bláznivé reči.
Lakomosť nemá dna.
Krivda má dlhú pamäť.
Česť a dobré meno na trhu nekúpiš.
Nebýva každý deň nedeľa. / Nemajú každý deň myši tanec.
Sľúbiť a dať je dvoje. / Sľúbiť a dať nie je jedno.
Kto chce dať, ten sa neopytuje. / Kto sa pýta, nerád dáva.
Bieda biede ruku podáva.
Chorému všetko horké.
Bolesť mlčať nedá.
Kto haní, rád by kúpil. Kto chváli, rád by predal.
Hlava šedivá, srdce pochabé.
Prázdne sudy sú hlasné.
Kde sa je a pije, tam je priateľov dosť.
Čo triezvi na srdci, to opitý na jazyku.
Jeden kôl plot neudrží. / Jedno drevo nie je hora. / Pre jednu ovcu nedržia salaš.
Keď nie je kôň, aj mula je dobrá.
Ešte vlka nezabili a už na jeho kožu pili. / Pili na vlčiu kožu a vlk v hore.
Dobrého koňa netreba poháňať. / Ušľachtilému koňovi stačí tieň biča, lenivému nepomôžu ani ostrohy.
Kameň sa machom neobalí, keď sa často z miesta valí. / Kameň, čo sa veľa obracia, machom neobrastie.

Bez komentárov

Myslíte, že je táto povera pravdivá?

Pridaj komentár

*