Povery - úroda

Ak je máj záhradníkom, býva i roľníkom.
Ak padá sneh v máji, bude hojne trávy.
Čo Boh v máji daje, človek nech nekľaje.
Chladný máj – pre ovocie raj.
Chladný máj, jahody zrelé na Turíce, jasný Urban vínom naplní pivnice.
Chladný máj a jún vlažný je pre sýpky, sudy zdarný.
Chladný máj s mokrým júnom plnia stodolu zbožím a stohy senom.
Keď je teplé, jasné nebo na Vstúpenie , sľubuje vinárom veľké potešenie.
Keď sú začiatkom mája noci mesačné, studené, rosnaté, taký by mal byť celý máj.
Keď v máji neprší, jún sucho dovŕši.
Kto sa v máji potí na poli a modlí v komore, hladom neumrie.
Máj, chleba daj!
Májová kvapka za dukát stojí.
Májová tráva moc úžitku dáva.
Májové blato – pre hospodára zlato.
Májové mrazy a zimy pochovajú sejby.
Májový dážď padá – zlato padá.
Májový dážď viac stojí ako Viedeň.
Studený máj, v stodole raj.
Studený marec, mokrý máj – bude humno ako raj.
Suchý marec, mokrý máj – bude žito ako háj.
V máji, aby palica pastierom neobschla.
V máji chladno – bude vína na dno.
V máji večerná rosa chladná sľubuje veľa vína a sena.
V máji vlhko, chladno, bude vína na dno.
V mesiaci máji padajú najväčšie rosy.
Za mokrým májom ide suchý jún, za suchým májom ide mokrý jún.