Povery - šťastie

12 – lemed – magické možnosti – dvanástka je číslom mágie, používaným pri obetách. Kruh býva vyrobený z 12 kameňov – je to číslo cyklov. Asociuje sa s trpezlivosťou, duševným pokojom, pri búrkach osudu.
Veštecký zmysel – dobrovolné obete, zlé úmysly, výčitky, závisť, pocit vlastníctva, potreba odpútania sa od závislosti.
13 – mem – nestálosť – trinásť je symbolom nepoznaného. Nový cyklus, ktorý prináša šťastie aj nešťastie.
Veštecký zmysel – koniec niečoho (city, sociálne postavenie,…) sociálny nepokoj, šťastie, ktoré vytláča pohromy.
14 – nun – premena – je číslom splývania a je spojené s alchýmiou a vedou.
Veštecký zmysel – miešanie rás, zhromažďovanie osôb, združenie, pomoc, náhodné a nenáročné stretnutie.
15 – samek – prekážky – je zviazané s predurčením, s tajomnými prejavmi a čiernou mágiou.
Veštecký zmysel – perverzia, bezohľadnosť, láska, ktorá je spojená s preháňaním, hnev, egoizmus, sladké trápenie, ohováranie, požiar, nehody.
16 – adžin – trest – je číslo chrámu budúcnosti. Asociuje s chrabrosťou, ale tiež z agresivitou, impulzívnosťou, ktoré spôsobujú nepríjemné incidenty.
Veštecký zmysel – neplodné projekty, šance a krachy, strata pozície, lenivosť.
17 – pei – inšpirácia – je číslom rozumu a lásky. Asociuje s intuíciou, prináša šťastie a dobré zvesti.
Veštecký zmysel – geniálna idea, nutnosť rád, odhalenie tajomstva, návrat životných síl.
18 – sade – rozčarovanie – je číslom tajomstva, zodpovedným za lákanie, vyvoláva smútok a nepríjemnosti.
Veštecký zmysel – nebezpečenstvo z pretvárky, nevera, dôverčivosť, nevýhodné zmluvy, podliehanie zlým sklonom.
19 – kof – radosť – je číslom svetla, asociuje so súkromným šťastím a emocionálnym životom. Ukazuje na výber partnera, ovplyvňuje osobnú evolúciu.
20 – reš – blaženosť – dvadsať je zviazaných so súčasným životom a zodpovednosťou.
Veštecký zmysel – scelenie, regenerácia aktivity, poverenie misiou, koniec ťažkostiam, úspech v činnosti, ktoré nebola istá, uzmierenie.
21 – šin – úspech na základe úsilia – tri krát sedem nosí úspech, ale potrebuje sústavné snaženie.
Veštecký zmysel – magické schopnosti, šance na úspech, verejné uznanie, nečakané šťastie, dedičstvo, varovanie pred sebavedomím, pri ktorom sa zatočí hlava.
22 – tau – faloš a neistota – dvadsaťdva neveští nič dobré, ale koniec, krach, strach z nepríjemností, ľahostajnosť.
Veštecký zmysel – trvalé chyby, povýšenosť, mamonárstvo, ohrozenie chorobou, bumerangový úder, falošné peniaze, Damoklov meč.

Medzi obľúbené amulety pre šťastie patria hlavne rôzne zvieracie a rastilnné vyobrazenia. Verilo sa, že rôzne zvieratá a rastliny sú zdrojom životnej energie a magickej sily, ktoré dokážu preniesť na človeka. Preto boli amulety pre šťastie vyrábané aj z určitej časti zvierat alebo rastlín.
Mačka – v starovekom Egypte bola považovaná za prejav boha slnka Ra. Amulet čiernej mačky je veľmi vhodný pre ľudí narodených v znamení Rýb a Kozorožca.
Had – je symbolom múdrosti, života a sexuality. V podobe prsteňa alebo náramku dodáva svojmu nositeľovi životnú energiu.
Skarabeus – v starovekom Egypte bol považovaný za symbol slnečného boha Cheprera. Egypťania verili, že podobne ako egyptský chrobák skarabeus si valí guľôčku trusu, Cheprer gúľa pred sebou slnko po oblohe. Pretože skarabeus kladie vajíčka do mŕtvych tiel iných živočíchov vrátane vlastného druhu a do hnoja, z ktorého larvy vyliezajú po vyliahnutí, Egypťania verili, že skarabeus sa rodí z mŕtvej hmoty. Z tohoto dôvodu spájali Cheprera tiež so znovuzrodením a obnovou. Egyptské slovo cheper znamená doslova „vzniknúť“. Gravíroval sa na sarkofágy, vyrábal sa zo zelených kameňov a pokladal sa na srdce zomrelých, ktorých mal ochraňovať pred zlými duchmi.
Svastika – zo sanskrtu svasti – dobré znamenie. Je symbolom točiaceho sa slnka a ukazuje ideu ľudskej evolúcie. Ak má ramená zatočené doprava – je to dobro, ak doľava – symbolizuje zlo. Používa sa aj v čiernej mágii.
Kríž Tao – vo forme T je to 22. písmeno hebrejskej abecedy. Ide o amulet, ktoré chráni pred kožnými chorobami. Je vhodný pre všetkých, ktorí sa venujú medicíne alebo sú narodení v znamení Panny či Škorpióna. Ľudia narodení v znamení Rýb by ho mali nosiť neustále.
Nílsky kríž (Anch) – je to staroegyptský symbol života, sily a múdrosti. Na amuletoch býva ohraničený alfou a omegou (prvým a posledným písmenom gréckej abecedy). Kríž nakreslený na trojuholníku je magickým symbolom frankomasonov.
Maltézsky kríž – symbolizuje veľkomyselnosť, lásku a túžbu pomáhať.
Keltský kríž – umožňuje dosiahnuť vyššieho vedomia.
Kresťanský kríž – symbolizuje cestu spasenia, trpezlivosti a prekonanie utrpenia a námahy.
Drevo, strom – amulet v podobe stromu môže splniť všetky priania.
Egyptský strom života – amulet chrániaci rovnováhu telesných a duševných síl. Pomáha získavať vedomosti.
Lev – symbol bohatstva a pohodlia. Starí Etruskovia si tento amulet veľmi cenili. Majiteľovi zaručoval vážnosť a úctu.
Orol (vták) – v indiánskej mytológii bol kráľovským emblémom, rovnako ako egyptský sokol, ktorý v podobe náhrdelníkov faraónov dával majiteľovi silu vládnuť.
Sup – bol strážcom a ochrancom vlastností človeka. Čistí nečisté jeho pretvorením na životnú silu.
Lienka – ako talizman sa používa vo forme brošne a je základom úspechu a prosperity. Hodí sa pre znamenia Býka a Leva.
Cvrček – zo zeleného drahého kameňa alebo kovu zaručuje úspech v hospodárení a dobrú úrodu. Patrí k znameniu Panny.
Kľúč – symbolizuje poznanie, prístup ku skrytým silám, absolútnej slobode. Je vhodný pre znamenie Panny, Leva a Vodnára.
Roh – vyrobený zo zlata alebo striebra, vyplnený kvetmi a ovocím, zaručuje veľký zisk z každej započatej práce. Ľudom narodeným v znamení Panny a Strelca poskytuje všetkého nadbytok.
Mušľa, ulita, pancier – prináša úspešný život a mier. Mušľa ako amulet je silnou energetickou ochranou pre ženy a deti. Vo forme špirály je symbolom nesmrteľnosti.