Povery - Vlastnosti a význam čísel

Čo znamenajú konkrétne čísla.

0 – beznádej, rezignácia
1 – začiatok, počatie, vývoj
2 – rozmnoženie, pohyb nahor
3 – viera, nádej, láska
4 – nehoda, rozklad, smrť
5 – tvorivosť, kreativita, umenie
6 – splnené túžby, vyrovnanosť, spokojnosť, harmónia
7 – šťastie, radosť v živote i hrách
8 – dvojitý zápor, ktorý sa ruší a vytvára klad
9 – splnenie plánov, dosiahnutie veľkých úspechov
10 – šťastie, prekonanie prekážok
11 – neistota, v spojení s inými číslami znamená silný klad alebo zápor
12 – definitívny koniec, alebo koniec pred novým začiatkom
13 – hrozba, zvýšenie ostražitosti
14 – pracovný vzostup
15 – protiklady
16 – hroziaci nedostatok
17 – spojenie síl
18 – zničenie starého
19 – prítomnosť
20 – ľahostajnosť
21 – usilovnosť
22 – zlosť a mrzutosti
23 – priemernosť
24 – sklamanie, rôzne nepríjemnosti
25 – inštinkt
26 – predurčenie
27 – tajomstvo
28 – sila a energia
29 – trápenie
30 – strata
31 – dôvera
32 – snaha
33 – omyl
34 – dočasný úspech
35 – zakotvenie v prítomnosti
36 – katastrofy
37 – veľkolepé plány
38 – nebezpečenstvo, strata majetku
39 – rýchly postup, ktorý nevedie k spokojnosti a šťastiu
40 – nečakaná pomoc
41 – malý úspech
42 – príjemné prekvapenie
43 – sila
44 – náprava
45 – zmena k dobrému
46 – životné poslanie
47 – zmeny, ktoré nemusia byť priaznivé
48 – peniaze
49 – obete
50 – nasleduj inštinkty
51,52,53,54 – opak 15,25,35,45
51 – slabosť
52 – zameraj sa na rozum, logické myslenie
53 – neúspech
54 – problémy v súkromnom živote
55 – zdvojenie neznámych síl, ktoré sa prejavia nečakane a náhle
56 – inštinkt
57 – nebezpečenstvo pre dva životy, zničený tretí
58 – pozor na nehody
59 – nezaslúžené víťazstvo
60 – minulosť prekypujúca životom prešla do apatickej prítomnosti
61 – neúspech
62 – mierumilovnosť, ohľaduplnosť, dôverčivosť
63 – určité vyjasnenie situácie a smerovanie k lepšiemu životu
64 – nepriaznivá zmena
65 – slepý inštinkt, ktorý vedie ku skaze
66 – rozvoj, ale hrozí mu nebezpečenstvo
67 – skladá sa z minulosti a prítomnosti
68 – pevné zdravie a šťastný život
69 – lúčenie, ktoré nemusí mať negatívne následky
70 – samota a túžba
71 – šťastná budúcnosť
72 – nadanie
73 – úspechy v budúcnosti
74 – zmena zamestnania
75 – neohrozený a spokojný život
76 – úspešná minulosť a monotónna prítomnosť
77 – vzostup a úspech
78 – dočasný úspech
79 – temnota, skaza, zbytočná námaha a neúspechy
80 – prírastok v každej oblasti
81 – rozvoj, budovanie a tvorenie
82 – slabá vôľa
83 – bezpečie a neohrozený majetok v minulosti
84 – namáhavá cesta
85 – spomienky na minulosť
86 – slabé zdravie
87 – úspech
88 – zbytočné nádeje
89 – príjemné prekvapenie
90 – ticho a mlčanie
91 – vnútorný vývoj, ale za cenu utrpenia
92 – pochvala, vyznamenanie
93 – rýchly vzostup
94 – hovorí o obetiach, ktoré si neúprosne žiada osud
95 – znak víťazstva, ktoré sme nečakali a dostali bez zásluhy
96 – problémy v súkromnom živote, ťaživá zodpovednosť a roztržky
97 – prenasledovanie
98 – príjemné prekvapenie
99 – nevyhnutná opatrnosť vo všetkom, riziko klamu
100 – pozitívne myšlienky

Dvanásť – lemed – Obetuj sa a odpusť. Vtedy sa aj tebe dostane pomoci a odpustenia.
Trinásť – mem – Smrť je ilúzia, pretože jediná zmena, nešťastie, ustúpi blaženosti.
Štrnásť – nun – Rovnováha, pokoj a prianie dobra. Za každú krajnosť sa platí.
Pätnásť – samek – Strasť a proroci. Vyvoláva kruté trápenie a zlé výsledky. Chráň sa pred nehodami.
Šestnásť – adžin – Tvoja nafúkanosť a neresti privolávajú blesky.
Sedemnásť – pei – Iba jediná čistá existencia je schopná zlomiť pečať. Hľadaj znamenie, ktoré ťa povedie.
Osemnásť – sade – Súmrak je často klamný a nebezpečnejší ako noc. Oceň svoju dušu a ona ti prinesie osvietenie.
Devätnásť – kof – Ochutnávaj duchovné svetlo, nechaj ho, aby zalialo tvoju dušu, a tak nájdeš lásku.
Dvadsať – reš – Prežívaj každý deň pomaly. Aj zajtra je deň.
Dvadsaťjeden – šin – Zameraj sa na jeden cieľ.
Dvadsaťdva – tau – Bláznivý je niekedy mudrcom, ale väčšinou je naozaj blázon. Neznásobuj ich číslo.

Jeden – alef – Sleduj príklad, aby si dosiahol svoj cieľ.
Dva – bet – Klop, a bude Ti otvorené.
Tri – gimel – Ak nežiadaš zlo, žiadaj trpezlivo, modli sa a nestrácaj vieru v úspech.
Štyri – dalet – Nešetri námahou pri vytváraní trvalého diela. Neviditeľné sily ti budú nápomocné.
Päť – che – Zasaď kvety pre svoje poznanie, záhradu pre svoje srdce. Tak dosiahneš priamočiarosti, ktorá nasmeruje tvoju vôľu.
Šesť – vau – Premýšľaj nad výberom svojej cesty. Človek sa nemôže vrátiť späť. Dnešný deň robí základy pre zajtrajšok. Nerozhodnosť je smrteľná.
Sedem – zain – Skôr, ako pohneš svoj voz a rozbehneš svoje kone, nauč sa ovládať tvrdohlavé zviera v sebe.
Osem – chet – Súď sám seba stroho, aby to nerobili iní.
Deväť – tet – Ticho počúvaj vesmír a prijmi ho do seba, aby pokryl tvoje plány. To je prejav múdrosti a obozretnosti.
Desať – jod – Snaž sa o rovnováhu. Ak dosiahneš veľkej výšky, zatočí sa ti hlava a spadneš do priepasti.
Jedenásť – kaf – Ak sa bojíš, že sa niečo stane, v podstate sa plašíš iluzórnym prízrakom, ktorý si sám stvoril. Buď opatrný, aby si mu nedal život a choď stále s vierou.

12 – lemed – magické možnosti – dvanástka je číslom mágie, používaným pri obetách. Kruh býva vyrobený z 12 kameňov – je to číslo cyklov. Asociuje sa s trpezlivosťou, duševným pokojom, pri búrkach osudu.
Veštecký zmysel – dobrovolné obete, zlé úmysly, výčitky, závisť, pocit vlastníctva, potreba odpútania sa od závislosti.
13 – mem – nestálosť – trinásť je symbolom nepoznaného. Nový cyklus, ktorý prináša šťastie aj nešťastie.
Veštecký zmysel – koniec niečoho (city, sociálne postavenie,…) sociálny nepokoj, šťastie, ktoré vytláča pohromy.
14 – nun – premena – je číslom splývania a je spojené s alchýmiou a vedou.
Veštecký zmysel – miešanie rás, zhromažďovanie osôb, združenie, pomoc, náhodné a nenáročné stretnutie.
15 – samek – prekážky – je zviazané s predurčením, s tajomnými prejavmi a čiernou mágiou.
Veštecký zmysel – perverzia, bezohľadnosť, láska, ktorá je spojená s preháňaním, hnev, egoizmus, sladké trápenie, ohováranie, požiar, nehody.
16 – adžin – trest – je číslo chrámu budúcnosti. Asociuje s chrabrosťou, ale tiež z agresivitou, impulzívnosťou, ktoré spôsobujú nepríjemné incidenty.
Veštecký zmysel – neplodné projekty, šance a krachy, strata pozície, lenivosť.
17 – pei – inšpirácia – je číslom rozumu a lásky. Asociuje s intuíciou, prináša šťastie a dobré zvesti.
Veštecký zmysel – geniálna idea, nutnosť rád, odhalenie tajomstva, návrat životných síl.
18 – sade – rozčarovanie – je číslom tajomstva, zodpovedným za lákanie, vyvoláva smútok a nepríjemnosti.
Veštecký zmysel – nebezpečenstvo z pretvárky, nevera, dôverčivosť, nevýhodné zmluvy, podliehanie zlým sklonom.
19 – kof – radosť – je číslom svetla, asociuje so súkromným šťastím a emocionálnym životom. Ukazuje na výber partnera, ovplyvňuje osobnú evolúciu.
20 – reš – blaženosť – dvadsať je zviazaných so súčasným životom a zodpovednosťou.
Veštecký zmysel – scelenie, regenerácia aktivity, poverenie misiou, koniec ťažkostiam, úspech v činnosti, ktoré nebola istá, uzmierenie.
21 – šin – úspech na základe úsilia – tri krát sedem nosí úspech, ale potrebuje sústavné snaženie.
Veštecký zmysel – magické schopnosti, šance na úspech, verejné uznanie, nečakané šťastie, dedičstvo, varovanie pred sebavedomím, pri ktorom sa zatočí hlava.
22 – tau – faloš a neistota – dvadsaťdva neveští nič dobré, ale koniec, krach, strach z nepríjemností, ľahostajnosť.
Veštecký zmysel – trvalé chyby, povýšenosť, mamonárstvo, ohrozenie chorobou, bumerangový úder, falošné peniaze, Damoklov meč.

1 – alef – praktická realizácia – symbol začiatočnej príčiny, korešponduje s aktívnym mužským začiatkom, s vládou a egoizmom.
Veštecký zmysel – lepšia šanca na realizáciu plánov navzdory nepríjemnostiam, začínajúca láska a fantastická príťažlivosť.
2 – bet – magické možnosti – kabala ho vníma ako symbol Loga, formuje ideu ako pasívny ženský začiatok. Je symbolom rovnováhy medzi materiálnym a duchovným. Znamená rodiacu sa vôľu, je spojené so slovom a fantáziou.
Veštecký zmysel – láska, sexuálne kontakty, manželstvo.
3 – gimel – sobáš – vyjadruje trojjedinosť, je symbolom pochopenia, večného cyklu, pasívny začiatok materstva.
Veštecký zmysel – protekcia, dedičstvo, dohoda. Číslo tri asociuje so všetkým, čo ochraňuje.
4 – dalet – sila – číslo poriadku, spravodlivosti, solidarity, veľkosti. Nepokorená jednotka dohody s najvyšším trojjedinstvom. Štvorka má výnimočné magické schopnosti, často sa zobrazuje na talizmanoch s krížom, glóbusom alebo srdcom. Zodpovedá za morálnu silu praktickej mágie. Je to číslo bankárov a vyšších duchovných. Asociuje s knihami a zvykovými zápismi.
Veštecký zmysel – primeraná drzosť, nezávislosť, úspech pri prianiach, stavba domu, realizácia v umení.
5 – che – uskutočnená vôľa – je číslom muža, zodpovedá živej matérii, činnosti, vláde, boji za život, je to číslo vojny, sily, chirurgických zákrokov, je základom pentagramu.
Veštecký zmysel – príprava na uskutočnenie činnosti, hospodárske práce, učenie, ochrana osobných záujmov.
6 – vau – dilema – tvorba krásy, duše, pravda, srdečné teplo.
Veštecký zmysel – možnosť slobody, správne riešenie, reakcia, zotrvačnosť, individualita sa poddáva vplyvu okolia.
7 – zain – triumf – návrat strát. Sedem je číslo ukončenia cyklu používané v magických rituáloch, vyjadruje ovládanie prírodných síl. Symbolizuje akt stvorenia, evolúcie, duševného dozrievania.
Veštecký zmysel – potreba rady, číslo advokátov, všetkých špecialistov, úspechu. Asociuje sa s kultúrnymi náukami a astrológiou.
8 – chet – rovnováha – symbol rovnováhy, kalkulácie, citlivosti, rozrušenia a znovubudovania. Toto číslo korešponduje s písaným slovom, vedou, medicínou.
Veštecký zmysel – arbitráž, vykúpenie, tehotenstvo, sympatie a antipatie.
9 – tet – obozretonosť – číslo posvätných skúseností. Zodpovedá minulým udalostiam, má v sebe kľúč k budúcnosti, je symbolom veštenia, zodpovedá za strach, premýšľanie, intuíciu, jasnovidectvo.
Veštecký zmysel – tajomstvo rodinné alebo výrobné, ľudia, ktorí sa spriahli v zlodejstve, duchovné hľadanie v samote a tichu, nočná cesta.
10 – jod – osud – podľa kabaly je desiatka absolútne číslo, číslo formovania asociujúce sa s konkrétnymi vecami, číslo reálnosti, neohybnosti umu, nenávratnosti, závislosti, minulosti, vyvolávajúce rýchle úspechy a kruté krachy.
Veštecký zmysel – jasnovidecké schopnosti, vrtkavosť osudu, fyzická rovnováha.
11 – kaf – pretvorenie – jedenásť je číslo sily, zodpovedá hebrejským znakom na talizmanoch, je číslom opory v boji, súcitu, okultných darov, korešponduje s vôľou, otcom. Ako začiatok nového cyklu je prejavom neznámeho, mlčanlivá nespokojnosť.
Veštecký zmysel – meditácia, opora, podpora, verejné prejavy, drzé predstavy, nebezpečenstvo.