Povery - Šperky, amulety a talizmany

Aký je význam nosenia prsteňov na konkrétnych prstoch? Čo symbolizuje nosenie konkrétnych šperkov? Aký zmysel má nosenie retiazok a náhrdelníkov? Prečo nosíme náramky? Čo znamenajú starobylé amulety a talizmany?

Alfa a Omega – je jednou z najčastejšie používaných formúl. Ide o prvé a posledné písmeno gréckej abecedy a znamená začiatok a koniec.
Abraka Dabra – starohebrejsky abrek ad abra – hrom a blesk. Napísaná formula v tvare trojuholníka na kuse pergamenu zavesenom na krku chráni pred bolesťami.
Agla – začiatočné písmená hebrejského výrazu Ajet Gadol Leolam Adona, co v preklade znamená „Adonaj (Boh) bude veľký na veky vekov.“
Amen – Nech sa stane vôľa Tvoja – tieto slová existujú v rôznych podobách v arabských aj egyptských nápisoch.
Ananisapta – začiatočné písmená dum, ktoré kabalisti čítajú takto: Antidotum (protijed), Nazareni (zasvätenci Krista), Auferat (odstránenie), Intoxication (opojenie), Sanctificat (posvätenie), Alimenta (pokrm), Pocula (pohár), Trinitas (Svätá Trojica), Alma (životodárna. Je to talizman proti rôznym chorobám.
Arse Verse – z latinčiny averte ignem – obráť oheň – forumlka, ktorá bola gravírovaná na vstupné dvere, aby ochránila dom pred požiarom.
Efesia Gramata – používa sa pri talizmanoch na splnenie prianí.
Adim Š Anach Šust Lilit – tieto slová písali hegrejské pôrodné babice na stená izby, kde bude žena rodiť. Znamená to: Lilit, choď preč! Lilit bolo pomenovanie démona, ktorý bol nebezpečný najmä pre tehotné ženy a novorodencov.
Abrasax alebo Abraxas – z hebrejského Bareša – Blahoslavený. V stredoveku sa používal na talizmany s iniciálami Ježiša Krista – Pomazaný.

Fenomén tzv. „zlých očí“ alebo „z očí“ je zdrojom zlej energie, ktorá môže spôsobiť veľa problémov. Džaturara znamená v taliančine ublíženie niekomu samotnou existenciou alebo slovom, kedy nastáva mučivý nepokoj, strach, zdravotné problémy. Aj proti tomuto javu sa v minulosti používali ochranné amulety.
Šíp – symbol slnečných lúčov, veľmi často zdobený miniatúrnymi okrasami, vyrobený zo zlata alebo striebra a zavesený na krku je dobrou ochranou proti zlým úmyslom.
Sekera – ničí zlé sily. Je silným amuletom pre Strelcov a Baranov.
Gravírovaný klinec – poskytuje energetickú ochranu. Každý rok v septembri pri úplnku zatĺkali Rimania klince do múrov Jupiterovho chrámu, ako ochranu pred zemetrasením.
Thorovo kladivo – amulet chrániaci pred nepriateľmi.
Polmesiac – je amulet, ktorý pochádza ešte z doby bronzovej. Má silnú ochrannú moc pre ľudí aj zvieratá. Židovské ženy ho nosili zo striebra zavesený na krku. Orientálne ženy si zdobia čelá polmesiacom – šanbbina.
Oko – je silný amulet mnohých civilizácií. Je symbolom pohľadu, ktorého sila a moc sa zvyšuje, ak je vyhotovený ako amulet. Vyskytuje sa ako oko obklopené zvieratami vyvolávajúcimi strach – má silu premôcť všetkých, ktorí by sa pozerali zlým pohľadom.
Horovo oko (Udžat) – je silným a významným amuletom, skladajúcim sa zo šiestich častí, ktoré zastupujú ľudské zmysly. Symbolizuje predvídavosť a poznanie. Oznamuje tiež stálu prítomnosť bohov, ktorí všetko vedia a vidia. Veľmi často bolo používané ako ochranný amulet proti zlým pohľadom. Egypťania ho nazývali Udžat. Nosili ho na zápästí ako amulet dobrého zdravia.
Pentagram – Z Biblie je známy aj ako Šalamúnova pečať. Označuje sa tiež ako kľúč do kráľovstva nebeského, znamená inšpiráciu a dokonalosť. V Biblii je spomínaný taktiež ako amulet chrániaci pred duchmi zla. Je symbolom chápavosti, múdrosti a vzdelania. Každý cíp znamená jednu cnosť – veľkodušnosť, dobrotu, zdržanlivosť, láskavosť a pietu. Každý špic sa interpretuje aj ako jedna radosť Panny Márie – Zvestovanie, Narodenie, Zmŕtvychvstanie, Vystúpenie na nebesia a Začiatok vlády. Kresťanstvo využíva pentagram ako symbol pre päť rán Ukrižovaného a ako symbol kruhu spojenia začiatku a konca v Kristovi. Najznámejším symbolom čiernej mágie a satanizmu je obrátený pentagram – tri hroty obrátené nadol a dva nahor, často umiestnený v uzavretom kruhu. Podľa interpretácie satanistov zostupujúce hroty symbolizujú pád a poníženie svätej Trojice, prípadne reprezentuje Kernosa, rohatého nočného lovca.
Jantra – univerzálny indický symbol, ktorý predstavuje najvyššie spojenie, božskú silu. Veľmi silný ochranný amulet pri meditáciách a pre vlastnú ochranu.