Povery - Dušičkové povery

Pamiatka zosnulých, ktorá pripadá na druhý novembrový deň, je pripomienkou za zomrelých čakateľov, ľudovo dušičky, ktoré zatiaľ poletujú v očistci a ešte nie sú pripravené vstúpiť do neba.