Povery - význam čísel

0 – beznádej, rezignácia
1 – začiatok, počatie, vývoj
2 – rozmnoženie, pohyb nahor
3 – viera, nádej, láska
4 – nehoda, rozklad, smrť
5 – tvorivosť, kreativita, umenie
6 – splnené túžby, vyrovnanosť, spokojnosť, harmónia
7 – šťastie, radosť v živote i hrách
8 – dvojitý zápor, ktorý sa ruší a vytvára klad
9 – splnenie plánov, dosiahnutie veľkých úspechov
10 – šťastie, prekonanie prekážok
11 – neistota, v spojení s inými číslami znamená silný klad alebo zápor
12 – definitívny koniec, alebo koniec pred novým začiatkom
13 – hrozba, zvýšenie ostražitosti
14 – pracovný vzostup
15 – protiklady
16 – hroziaci nedostatok
17 – spojenie síl
18 – zničenie starého
19 – prítomnosť
20 – ľahostajnosť
21 – usilovnosť
22 – zlosť a mrzutosti
23 – priemernosť
24 – sklamanie, rôzne nepríjemnosti
25 – inštinkt
26 – predurčenie
27 – tajomstvo
28 – sila a energia
29 – trápenie
30 – strata
31 – dôvera
32 – snaha
33 – omyl
34 – dočasný úspech
35 – zakotvenie v prítomnosti
36 – katastrofy
37 – veľkolepé plány
38 – nebezpečenstvo, strata majetku
39 – rýchly postup, ktorý nevedie k spokojnosti a šťastiu
40 – nečakaná pomoc
41 – malý úspech
42 – príjemné prekvapenie
43 – sila
44 – náprava
45 – zmena k dobrému
46 – životné poslanie
47 – zmeny, ktoré nemusia byť priaznivé
48 – peniaze
49 – obete
50 – nasleduj inštinkty
51,52,53,54 – opak 15,25,35,45
51 – slabosť
52 – zameraj sa na rozum, logické myslenie
53 – neúspech
54 – problémy v súkromnom živote
55 – zdvojenie neznámych síl, ktoré sa prejavia nečakane a náhle
56 – inštinkt
57 – nebezpečenstvo pre dva životy, zničený tretí
58 – pozor na nehody
59 – nezaslúžené víťazstvo
60 – minulosť prekypujúca životom prešla do apatickej prítomnosti
61 – neúspech
62 – mierumilovnosť, ohľaduplnosť, dôverčivosť
63 – určité vyjasnenie situácie a smerovanie k lepšiemu životu
64 – nepriaznivá zmena
65 – slepý inštinkt, ktorý vedie ku skaze
66 – rozvoj, ale hrozí mu nebezpečenstvo
67 – skladá sa z minulosti a prítomnosti
68 – pevné zdravie a šťastný život
69 – lúčenie, ktoré nemusí mať negatívne následky
70 – samota a túžba
71 – šťastná budúcnosť
72 – nadanie
73 – úspechy v budúcnosti
74 – zmena zamestnania
75 – neohrozený a spokojný život
76 – úspešná minulosť a monotónna prítomnosť
77 – vzostup a úspech
78 – dočasný úspech
79 – temnota, skaza, zbytočná námaha a neúspechy
80 – prírastok v každej oblasti
81 – rozvoj, budovanie a tvorenie
82 – slabá vôľa
83 – bezpečie a neohrozený majetok v minulosti
84 – namáhavá cesta
85 – spomienky na minulosť
86 – slabé zdravie
87 – úspech
88 – zbytočné nádeje
89 – príjemné prekvapenie
90 – ticho a mlčanie
91 – vnútorný vývoj, ale za cenu utrpenia
92 – pochvala, vyznamenanie
93 – rýchly vzostup
94 – hovorí o obetiach, ktoré si neúprosne žiada osud
95 – znak víťazstva, ktoré sme nečakali a dostali bez zásluhy
96 – problémy v súkromnom živote, ťaživá zodpovednosť a roztržky
97 – prenasledovanie
98 – príjemné prekvapenie
99 – nevyhnutná opatrnosť vo všetkom, riziko klamu
100 – pozitívne myšlienky