Povery - kaf

Jeden – alef – Sleduj príklad, aby si dosiahol svoj cieľ.
Dva – bet – Klop, a bude Ti otvorené.
Tri – gimel – Ak nežiadaš zlo, žiadaj trpezlivo, modli sa a nestrácaj vieru v úspech.
Štyri – dalet – Nešetri námahou pri vytváraní trvalého diela. Neviditeľné sily ti budú nápomocné.
Päť – che – Zasaď kvety pre svoje poznanie, záhradu pre svoje srdce. Tak dosiahneš priamočiarosti, ktorá nasmeruje tvoju vôľu.
Šesť – vau – Premýšľaj nad výberom svojej cesty. Človek sa nemôže vrátiť späť. Dnešný deň robí základy pre zajtrajšok. Nerozhodnosť je smrteľná.
Sedem – zain – Skôr, ako pohneš svoj voz a rozbehneš svoje kone, nauč sa ovládať tvrdohlavé zviera v sebe.
Osem – chet – Súď sám seba stroho, aby to nerobili iní.
Deväť – tet – Ticho počúvaj vesmír a prijmi ho do seba, aby pokryl tvoje plány. To je prejav múdrosti a obozretnosti.
Desať – jod – Snaž sa o rovnováhu. Ak dosiahneš veľkej výšky, zatočí sa ti hlava a spadneš do priepasti.
Jedenásť – kaf – Ak sa bojíš, že sa niečo stane, v podstate sa plašíš iluzórnym prízrakom, ktorý si sám stvoril. Buď opatrný, aby si mu nedal život a choď stále s vierou.

1 – alef – praktická realizácia – symbol začiatočnej príčiny, korešponduje s aktívnym mužským začiatkom, s vládou a egoizmom.
Veštecký zmysel – lepšia šanca na realizáciu plánov navzdory nepríjemnostiam, začínajúca láska a fantastická príťažlivosť.
2 – bet – magické možnosti – kabala ho vníma ako symbol Loga, formuje ideu ako pasívny ženský začiatok. Je symbolom rovnováhy medzi materiálnym a duchovným. Znamená rodiacu sa vôľu, je spojené so slovom a fantáziou.
Veštecký zmysel – láska, sexuálne kontakty, manželstvo.
3 – gimel – sobáš – vyjadruje trojjedinosť, je symbolom pochopenia, večného cyklu, pasívny začiatok materstva.
Veštecký zmysel – protekcia, dedičstvo, dohoda. Číslo tri asociuje so všetkým, čo ochraňuje.
4 – dalet – sila – číslo poriadku, spravodlivosti, solidarity, veľkosti. Nepokorená jednotka dohody s najvyšším trojjedinstvom. Štvorka má výnimočné magické schopnosti, často sa zobrazuje na talizmanoch s krížom, glóbusom alebo srdcom. Zodpovedá za morálnu silu praktickej mágie. Je to číslo bankárov a vyšších duchovných. Asociuje s knihami a zvykovými zápismi.
Veštecký zmysel – primeraná drzosť, nezávislosť, úspech pri prianiach, stavba domu, realizácia v umení.
5 – che – uskutočnená vôľa – je číslom muža, zodpovedá živej matérii, činnosti, vláde, boji za život, je to číslo vojny, sily, chirurgických zákrokov, je základom pentagramu.
Veštecký zmysel – príprava na uskutočnenie činnosti, hospodárske práce, učenie, ochrana osobných záujmov.
6 – vau – dilema – tvorba krásy, duše, pravda, srdečné teplo.
Veštecký zmysel – možnosť slobody, správne riešenie, reakcia, zotrvačnosť, individualita sa poddáva vplyvu okolia.
7 – zain – triumf – návrat strát. Sedem je číslo ukončenia cyklu používané v magických rituáloch, vyjadruje ovládanie prírodných síl. Symbolizuje akt stvorenia, evolúcie, duševného dozrievania.
Veštecký zmysel – potreba rady, číslo advokátov, všetkých špecialistov, úspechu. Asociuje sa s kultúrnymi náukami a astrológiou.
8 – chet – rovnováha – symbol rovnováhy, kalkulácie, citlivosti, rozrušenia a znovubudovania. Toto číslo korešponduje s písaným slovom, vedou, medicínou.
Veštecký zmysel – arbitráž, vykúpenie, tehotenstvo, sympatie a antipatie.
9 – tet – obozretonosť – číslo posvätných skúseností. Zodpovedá minulým udalostiam, má v sebe kľúč k budúcnosti, je symbolom veštenia, zodpovedá za strach, premýšľanie, intuíciu, jasnovidectvo.
Veštecký zmysel – tajomstvo rodinné alebo výrobné, ľudia, ktorí sa spriahli v zlodejstve, duchovné hľadanie v samote a tichu, nočná cesta.
10 – jod – osud – podľa kabaly je desiatka absolútne číslo, číslo formovania asociujúce sa s konkrétnymi vecami, číslo reálnosti, neohybnosti umu, nenávratnosti, závislosti, minulosti, vyvolávajúce rýchle úspechy a kruté krachy.
Veštecký zmysel – jasnovidecké schopnosti, vrtkavosť osudu, fyzická rovnováha.
11 – kaf – pretvorenie – jedenásť je číslo sily, zodpovedá hebrejským znakom na talizmanoch, je číslom opory v boji, súcitu, okultných darov, korešponduje s vôľou, otcom. Ako začiatok nového cyklu je prejavom neznámeho, mlčanlivá nespokojnosť.
Veštecký zmysel – meditácia, opora, podpora, verejné prejavy, drzé predstavy, nebezpečenstvo.