Povery - pentagram

1 – alef – praktická realizácia – symbol začiatočnej príčiny, korešponduje s aktívnym mužským začiatkom, s vládou a egoizmom.
Veštecký zmysel – lepšia šanca na realizáciu plánov navzdory nepríjemnostiam, začínajúca láska a fantastická príťažlivosť.
2 – bet – magické možnosti – kabala ho vníma ako symbol Loga, formuje ideu ako pasívny ženský začiatok. Je symbolom rovnováhy medzi materiálnym a duchovným. Znamená rodiacu sa vôľu, je spojené so slovom a fantáziou.
Veštecký zmysel – láska, sexuálne kontakty, manželstvo.
3 – gimel – sobáš – vyjadruje trojjedinosť, je symbolom pochopenia, večného cyklu, pasívny začiatok materstva.
Veštecký zmysel – protekcia, dedičstvo, dohoda. Číslo tri asociuje so všetkým, čo ochraňuje.
4 – dalet – sila – číslo poriadku, spravodlivosti, solidarity, veľkosti. Nepokorená jednotka dohody s najvyšším trojjedinstvom. Štvorka má výnimočné magické schopnosti, často sa zobrazuje na talizmanoch s krížom, glóbusom alebo srdcom. Zodpovedá za morálnu silu praktickej mágie. Je to číslo bankárov a vyšších duchovných. Asociuje s knihami a zvykovými zápismi.
Veštecký zmysel – primeraná drzosť, nezávislosť, úspech pri prianiach, stavba domu, realizácia v umení.
5 – che – uskutočnená vôľa – je číslom muža, zodpovedá živej matérii, činnosti, vláde, boji za život, je to číslo vojny, sily, chirurgických zákrokov, je základom pentagramu.
Veštecký zmysel – príprava na uskutočnenie činnosti, hospodárske práce, učenie, ochrana osobných záujmov.
6 – vau – dilema – tvorba krásy, duše, pravda, srdečné teplo.
Veštecký zmysel – možnosť slobody, správne riešenie, reakcia, zotrvačnosť, individualita sa poddáva vplyvu okolia.
7 – zain – triumf – návrat strát. Sedem je číslo ukončenia cyklu používané v magických rituáloch, vyjadruje ovládanie prírodných síl. Symbolizuje akt stvorenia, evolúcie, duševného dozrievania.
Veštecký zmysel – potreba rady, číslo advokátov, všetkých špecialistov, úspechu. Asociuje sa s kultúrnymi náukami a astrológiou.
8 – chet – rovnováha – symbol rovnováhy, kalkulácie, citlivosti, rozrušenia a znovubudovania. Toto číslo korešponduje s písaným slovom, vedou, medicínou.
Veštecký zmysel – arbitráž, vykúpenie, tehotenstvo, sympatie a antipatie.
9 – tet – obozretonosť – číslo posvätných skúseností. Zodpovedá minulým udalostiam, má v sebe kľúč k budúcnosti, je symbolom veštenia, zodpovedá za strach, premýšľanie, intuíciu, jasnovidectvo.
Veštecký zmysel – tajomstvo rodinné alebo výrobné, ľudia, ktorí sa spriahli v zlodejstve, duchovné hľadanie v samote a tichu, nočná cesta.
10 – jod – osud – podľa kabaly je desiatka absolútne číslo, číslo formovania asociujúce sa s konkrétnymi vecami, číslo reálnosti, neohybnosti umu, nenávratnosti, závislosti, minulosti, vyvolávajúce rýchle úspechy a kruté krachy.
Veštecký zmysel – jasnovidecké schopnosti, vrtkavosť osudu, fyzická rovnováha.
11 – kaf – pretvorenie – jedenásť je číslo sily, zodpovedá hebrejským znakom na talizmanoch, je číslom opory v boji, súcitu, okultných darov, korešponduje s vôľou, otcom. Ako začiatok nového cyklu je prejavom neznámeho, mlčanlivá nespokojnosť.
Veštecký zmysel – meditácia, opora, podpora, verejné prejavy, drzé predstavy, nebezpečenstvo.

Fenomén tzv. „zlých očí“ alebo „z očí“ je zdrojom zlej energie, ktorá môže spôsobiť veľa problémov. Džaturara znamená v taliančine ublíženie niekomu samotnou existenciou alebo slovom, kedy nastáva mučivý nepokoj, strach, zdravotné problémy. Aj proti tomuto javu sa v minulosti používali ochranné amulety.
Šíp – symbol slnečných lúčov, veľmi často zdobený miniatúrnymi okrasami, vyrobený zo zlata alebo striebra a zavesený na krku je dobrou ochranou proti zlým úmyslom.
Sekera – ničí zlé sily. Je silným amuletom pre Strelcov a Baranov.
Gravírovaný klinec – poskytuje energetickú ochranu. Každý rok v septembri pri úplnku zatĺkali Rimania klince do múrov Jupiterovho chrámu, ako ochranu pred zemetrasením.
Thorovo kladivo – amulet chrániaci pred nepriateľmi.
Polmesiac – je amulet, ktorý pochádza ešte z doby bronzovej. Má silnú ochrannú moc pre ľudí aj zvieratá. Židovské ženy ho nosili zo striebra zavesený na krku. Orientálne ženy si zdobia čelá polmesiacom – šanbbina.
Oko – je silný amulet mnohých civilizácií. Je symbolom pohľadu, ktorého sila a moc sa zvyšuje, ak je vyhotovený ako amulet. Vyskytuje sa ako oko obklopené zvieratami vyvolávajúcimi strach – má silu premôcť všetkých, ktorí by sa pozerali zlým pohľadom.
Horovo oko (Udžat) – je silným a významným amuletom, skladajúcim sa zo šiestich častí, ktoré zastupujú ľudské zmysly. Symbolizuje predvídavosť a poznanie. Oznamuje tiež stálu prítomnosť bohov, ktorí všetko vedia a vidia. Veľmi často bolo používané ako ochranný amulet proti zlým pohľadom. Egypťania ho nazývali Udžat. Nosili ho na zápästí ako amulet dobrého zdravia.
Pentagram – Z Biblie je známy aj ako Šalamúnova pečať. Označuje sa tiež ako kľúč do kráľovstva nebeského, znamená inšpiráciu a dokonalosť. V Biblii je spomínaný taktiež ako amulet chrániaci pred duchmi zla. Je symbolom chápavosti, múdrosti a vzdelania. Každý cíp znamená jednu cnosť – veľkodušnosť, dobrotu, zdržanlivosť, láskavosť a pietu. Každý špic sa interpretuje aj ako jedna radosť Panny Márie – Zvestovanie, Narodenie, Zmŕtvychvstanie, Vystúpenie na nebesia a Začiatok vlády. Kresťanstvo využíva pentagram ako symbol pre päť rán Ukrižovaného a ako symbol kruhu spojenia začiatku a konca v Kristovi. Najznámejším symbolom čiernej mágie a satanizmu je obrátený pentagram – tri hroty obrátené nadol a dva nahor, často umiestnený v uzavretom kruhu. Podľa interpretácie satanistov zostupujúce hroty symbolizujú pád a poníženie svätej Trojice, prípadne reprezentuje Kernosa, rohatého nočného lovca.
Jantra – univerzálny indický symbol, ktorý predstavuje najvyššie spojenie, božskú silu. Veľmi silný ochranný amulet pri meditáciách a pre vlastnú ochranu.