Povery - desať

Jeden – alef – Sleduj príklad, aby si dosiahol svoj cieľ.
Dva – bet – Klop, a bude Ti otvorené.
Tri – gimel – Ak nežiadaš zlo, žiadaj trpezlivo, modli sa a nestrácaj vieru v úspech.
Štyri – dalet – Nešetri námahou pri vytváraní trvalého diela. Neviditeľné sily ti budú nápomocné.
Päť – che – Zasaď kvety pre svoje poznanie, záhradu pre svoje srdce. Tak dosiahneš priamočiarosti, ktorá nasmeruje tvoju vôľu.
Šesť – vau – Premýšľaj nad výberom svojej cesty. Človek sa nemôže vrátiť späť. Dnešný deň robí základy pre zajtrajšok. Nerozhodnosť je smrteľná.
Sedem – zain – Skôr, ako pohneš svoj voz a rozbehneš svoje kone, nauč sa ovládať tvrdohlavé zviera v sebe.
Osem – chet – Súď sám seba stroho, aby to nerobili iní.
Deväť – tet – Ticho počúvaj vesmír a prijmi ho do seba, aby pokryl tvoje plány. To je prejav múdrosti a obozretnosti.
Desať – jod – Snaž sa o rovnováhu. Ak dosiahneš veľkej výšky, zatočí sa ti hlava a spadneš do priepasti.
Jedenásť – kaf – Ak sa bojíš, že sa niečo stane, v podstate sa plašíš iluzórnym prízrakom, ktorý si sám stvoril. Buď opatrný, aby si mu nedal život a choď stále s vierou.