Alfa a Omega – je jednou z najčastejšie používaných formúl. Ide o prvé a posledné písmeno gréckej abecedy a znamená začiatok a koniec.
Abraka Dabra – starohebrejsky abrek ad abra – hrom a blesk. Napísaná formula v tvare trojuholníka na kuse pergamenu zavesenom na krku chráni pred bolesťami.
Agla – začiatočné písmená hebrejského výrazu Ajet Gadol Leolam Adona, co v preklade znamená „Adonaj (Boh) bude veľký na veky vekov.“
Amen – Nech sa stane vôľa Tvoja – tieto slová existujú v rôznych podobách v arabských aj egyptských nápisoch.
Ananisapta – začiatočné písmená dum, ktoré kabalisti čítajú takto: Antidotum (protijed), Nazareni (zasvätenci Krista), Auferat (odstránenie), Intoxication (opojenie), Sanctificat (posvätenie), Alimenta (pokrm), Pocula (pohár), Trinitas (Svätá Trojica), Alma (životodárna. Je to talizman proti rôznym chorobám.
Arse Verse – z latinčiny averte ignem – obráť oheň – forumlka, ktorá bola gravírovaná na vstupné dvere, aby ochránila dom pred požiarom.
Efesia Gramata – používa sa pri talizmanoch na splnenie prianí.
Adim Š Anach Šust Lilit – tieto slová písali hegrejské pôrodné babice na stená izby, kde bude žena rodiť. Znamená to: Lilit, choď preč! Lilit bolo pomenovanie démona, ktorý bol nebezpečný najmä pre tehotné ženy a novorodencov.
Abrasax alebo Abraxas – z hebrejského Bareša – Blahoslavený. V stredoveku sa používal na talizmany s iniciálami Ježiša Krista – Pomazaný.

Bez komentárov

Myslíte, že je táto povera pravdivá?

Pridaj komentár

*