Povery - mágia

Fenomén tzv. „zlých očí“ alebo „z očí“ je zdrojom zlej energie, ktorá môže spôsobiť veľa problémov. Džaturara znamená v taliančine ublíženie niekomu samotnou existenciou alebo slovom, kedy nastáva mučivý nepokoj, strach, zdravotné problémy. Aj proti tomuto javu sa v minulosti používali ochranné amulety.
Šíp – symbol slnečných lúčov, veľmi často zdobený miniatúrnymi okrasami, vyrobený zo zlata alebo striebra a zavesený na krku je dobrou ochranou proti zlým úmyslom.
Sekera – ničí zlé sily. Je silným amuletom pre Strelcov a Baranov.
Gravírovaný klinec – poskytuje energetickú ochranu. Každý rok v septembri pri úplnku zatĺkali Rimania klince do múrov Jupiterovho chrámu, ako ochranu pred zemetrasením.
Thorovo kladivo – amulet chrániaci pred nepriateľmi.
Polmesiac – je amulet, ktorý pochádza ešte z doby bronzovej. Má silnú ochrannú moc pre ľudí aj zvieratá. Židovské ženy ho nosili zo striebra zavesený na krku. Orientálne ženy si zdobia čelá polmesiacom – šanbbina.
Oko – je silný amulet mnohých civilizácií. Je symbolom pohľadu, ktorého sila a moc sa zvyšuje, ak je vyhotovený ako amulet. Vyskytuje sa ako oko obklopené zvieratami vyvolávajúcimi strach – má silu premôcť všetkých, ktorí by sa pozerali zlým pohľadom.
Horovo oko (Udžat) – je silným a významným amuletom, skladajúcim sa zo šiestich častí, ktoré zastupujú ľudské zmysly. Symbolizuje predvídavosť a poznanie. Oznamuje tiež stálu prítomnosť bohov, ktorí všetko vedia a vidia. Veľmi často bolo používané ako ochranný amulet proti zlým pohľadom. Egypťania ho nazývali Udžat. Nosili ho na zápästí ako amulet dobrého zdravia.
Pentagram – Z Biblie je známy aj ako Šalamúnova pečať. Označuje sa tiež ako kľúč do kráľovstva nebeského, znamená inšpiráciu a dokonalosť. V Biblii je spomínaný taktiež ako amulet chrániaci pred duchmi zla. Je symbolom chápavosti, múdrosti a vzdelania. Každý cíp znamená jednu cnosť – veľkodušnosť, dobrotu, zdržanlivosť, láskavosť a pietu. Každý špic sa interpretuje aj ako jedna radosť Panny Márie – Zvestovanie, Narodenie, Zmŕtvychvstanie, Vystúpenie na nebesia a Začiatok vlády. Kresťanstvo využíva pentagram ako symbol pre päť rán Ukrižovaného a ako symbol kruhu spojenia začiatku a konca v Kristovi. Najznámejším symbolom čiernej mágie a satanizmu je obrátený pentagram – tri hroty obrátené nadol a dva nahor, často umiestnený v uzavretom kruhu. Podľa interpretácie satanistov zostupujúce hroty symbolizujú pád a poníženie svätej Trojice, prípadne reprezentuje Kernosa, rohatého nočného lovca.
Jantra – univerzálny indický symbol, ktorý predstavuje najvyššie spojenie, božskú silu. Veľmi silný ochranný amulet pri meditáciách a pre vlastnú ochranu.