V období Zimného slnovratu sa dodržiaval sviatok Koleda. Podstata spočívala v obchádzaní s figurínou dieťatka, symbolizujúcou nanovo zrodené slnko – obraz začiatku nového ročného cyklu. Chodilo sa tiež s piesňami, zariekávadlami a s prosbou o podarovanie – štedrosť bola totiž zárukou bohatstva v budúcom roku. V niektorých slovanských krajinách predstavovala Koledu dievčina odetá v bielom. Niekde dokonca dve dievčiny, z ktorých jedna predstavovala bohatú a druhá chudobnú Koledu. Hospodár, si mal náhodne jednu z nich vybrať a podľa toho vedel, aký rok ho čaká.
Pohanské koledy boli cirkvou zakazované, až neskôr bol tento sviatok pozmenený na kresťanskú koledu a chodenie Troch kráľov.

Bez komentárov

Myslíte, že je táto povera pravdivá?

Pridaj komentár

*