V čase Zimného slnovratu sa dodržiaval obrad Ovseň (alebo tiež useň, avseň, govseň), kedy bolo zvykom obsypávanie ľudí zrnom, či ovsom malo zaistiť bohatú úrodu v budúcom roku.

Obraz personifikovaného ovseňa, ktorý v ruskej kolede prichádza na divej svini, súvisí so starobylým a všeobecne rozšíreným zvykom bravčových hodov v tomto období. Aj rímsky Saturn prichádzal na sviatok saturnálií na voze ťahanom prasaťom so zlatými štetinami a bol oslavovaný obetovaním sviní. Zrejme odtiaľ pochádza aj súvislosť s predstavou vianočného „zlatého prasiatka“ ako symbolu rodiaceho sa slnka, ktorému bolo prasa v starých indoeurópskych náboženstvách zasvätené.

Bez komentárov

Myslíte, že je táto povera pravdivá?

Pridaj komentár

*