Prečítajte si, aký význam má deň narodenia v povahe človeka.

1 – Samostatnosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení prvý deň v mesiaci si zakladajú na svojej samostatnosti a nezávislosti a sú zvyknutí spoliehať sa výhradne na seba. Sú priami, čestní a cieľavedomí s jasným pohľadom do budúcna. Vďaka vodcovskej sile ľahko presadzujú svoje záujmy. Sú sebavedomí, ctižiadostiví, dynamickí a vynaliezaví.

Negatívne stránky: Sobeckosť, žiarlivosť, panovačnosť, neústupnosť. Presadzujú si svoje „ego“ za každú cenu, neznesú žiadnu kritiku. V honbe za sebauplatnením prehliadajú iných. V partnerskom vzťahu sú neústupčiví. Ak sa im plány nedaria, podliehajú pesimizmu a depresii.

2 – Súdržnosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení druhý deň v mesiaci sú empatickí, oddaní a rodinne založení. Málokedy začínajú sami podnikať, väčšinou pracujú pre druhých. Majú jemnú povahu, riadia sa citom a intuíciou, ale zásadné rozhodnutia robia až po dôkladnom premyslení.

Negatívne stránky: Precitlivenosť, zraniteľnosť, sklony obviňovať druhých, citová manipulácia a závislosť od iných, hlavne od partnera. Chýba im odvaha a ctižiadostivosť.

3 – Priateľskosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení tretí deň v mesiaci sú spoločenskí a majú veľa priateľov. Zbožňujú pozornosť a úspech. Majú plno originálnych nápadov, ktoré sa neboja uskutočniť, sú aktívni a iniciatívni. Nerobí im problém vykonávať viac činností súčasne. Majú dobrý vkus na veci aj na ľudí. V milostnom vzťahu sa nenechajú obmedzovať, preferujú voľnosť a slobodu. 

Negatívne stránky: Povrchnosť, výstrednosť, prílišná ctižiadostivosť, žiarlivosť, výbušnosť. Majú diktátorské sklony, ak sa im niečo nepáči, vyčítajú a kritizujú všetko a všetkým naokolo.

4 – Vyrovnanosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení štvrtý deň v mesiaci sú konzervatívni a praktickí. Majú vynikajúce organizačné schopnosti, tvrdo pracujú, aby si zabezpečili finančnú istotu. V partnerskom vzťahu si cenia vernosť, preto vyhľadávajú stáleho partnera.

Negatívne stránky: Útočnosť, hrubosť, sebeckosť, sklon všetko ofrflať.

5 – Vnímavosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení piaty deň v mesiaci sú otvorení a pozorní. Majú radi pokrok a zmeny im nerobia problémy, dokážu riskovať. Potrpia si na úspech a ocenenie. Svojou srdečnosťou a veselosťou majú pozitívny vplyv na ľudí, vedia dobre komunikovať.

Negatívne stránky: Neurotickosť, náladovosť. Ľahko podliehajú stresu. Vnucujú svoje názory druhým, klamú a podvádzajú, preto sa často dostávajú do konfliktov. Vo vzťahu sú nestáli.

6 – Harmonickosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení šiesty deň v mesiaci sú láskaví, citliví a ohľaduplní. Partnera si hľadajú na celý život. Harmonický vzťah, láska a teplo domova je pre nich životne dôležité. Sú domácky založení, milujú rodinu a priateľov, na ktorých si vždy nájdu čas. Sú romantickí a oddaní. Radi pracujú v tíme.

Negatívne stránky: Lenivosť, pomstychtivosť. Pri nedostatku pochopenia a lásky sa u nich prejavia sklony k závislostiam od alkoholu a drog.

7 – Skúsenosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení siedmy deň v mesiaci sú vnímaví a ústretoví. Majú dar počúvať svoj vnútorný hlas a môžu sa u nich objaviť liečiteľské schopnosti. Veria hlavne sami sebe. Dokážu dobre analyzovať vzniknuté situácie.

Negatívne stránky: Úzkostlivosť, naivita vo vzťahoch. Neodpúšťajú a mávajú trýznivé pocity, ktoré ich často dovedú až k závislostiam (alkohol, drogy, nakupovanie, automaty…)

8 – Kritickosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení ôsmy deň v mesiaci sú inteligentní, bystrí, podnikaví, odhodlaní a pracovití. Majú veľa energie a vodcovské sklony. Dôležitú úlohu u nich zohrávajú peniaze, úspech a postavenie, čomu podriaďujú všetko v svojom živote. 

Negatívne stránky: Neústupčivosť, nenásytnosť, zneužívanie postavenia. Radi kritizujú. Zavádzajú, aby získali výhody na úkor iných. Sú netolerantní, agresívni, panovační a tvrdohlaví.

9 – Rozvážnosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení deviaty deň v mesiaci sú veľmi vážni, zodpovední a spoľahliví. Majú vynikajúce organizačné schopnosti.  Dokážu čeliť ťažkým situáciám. Sú úprimní, ale až po dôkladnom zvážení. Hľadajú hlbší zmysel života. Vychutnáva si pocty a slávu.

Negatívne stránky: Neznesiteľnosť a nedotknuteľnosť. Chyby hľadajú vždy u iných. Dajú sa ľahko vyprovokovať, sú impulzívni, agresívni, niekedy až krutí.

10 – Sila

Pozitívne stránky: Ľudia narodení desiaty deň v mesiaci sú emocionálne silní, nezávislí a sebavedomí. Strážia si súkromie. Úspechy dosahujú tvrdou prácou, majú podnikateľské sklony. Dokážu presadiť svoje ciele a záujmy. 

Negatívne stránky: Ťažko im porozumieť. Bývajú nadradení, neústupní, čo spôsobuje napätie vo vzťahoch.

11 – Citlivosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení jedenásty deň v mesiaci sú veľmi charizmatickí. Majú revolučné myslenie a autoritatívne správanie. Tiež sú známi ako perfekcionisti.

Negatívne stránky: Hnev a výbuchy emócií, tvrdohlavosť, sebeckosť, manipulátorstvo.

12 – Všestrannosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení dvanásty deň v mesiaci sú myšlienkovo veľmi bystrí, všestranní a profesionálne schopní. Sú otvorení, priateľskí a spoločenskí, cieľavedomí a tvoriví. Majú zmysel pre rodinu.

Negatívne stránky: Rozhodujú sa chaoticky, väčšinou až na poslednú chvíľu. Často pociťujú stavy úzkosti a napätia. Žiarlia a sú majetnícki. Pozor na hnev, pomstu a prudké emócie. 

13 – Zraniteľnosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení trinásty deň v mesiaci sú verní a oddaní. Tvrdo pracujú na získaní materiálnej istoty. Sú praktickí, spoľahliví, s dobrými organizačnými schopnosťami. Stále hľadajú nové príležitosti a ciele.

Negatívne stránky: Často sa urážajú. Mávajú výbuchy hnevu, pri hádke dokážu veľmi ublížiť rečami. Neuznávajú kompromisy. 

14 – Cieľavedomosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení štrnásty deň v mesiaci sú samostatní, zodpovední a prispôsobivíZariaďujú si život podľa vlastných predstáv. Tvrdo pracujú a dokážu zarobiť peniaze, sú dobrí v podnikaní a obchode.

Negatívne stránky: Impulzívnosť, podceňovanie druhých. Ťažko zabúdajú na krivdy. 

15 – Odvážnosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení pätnásty deň v mesiaci sú hrdí a nezávislí. Túži po majetku a popularite. Vyhovuje im voľnosť a neviazaný život.

Negatívne stránky: Vzdorovitosť, neústupnosť, pomstychtivosť a emocionálna nevyrovnanosť.

16 – Priamočiarosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení šestnásty deň v mesiaci majú jasný názor na to, čo je v živote dobré a čo zlé. Búri sa proti netolerancii. Inklinujú k duchovnému životu. Dokážu na seba prevziať zodpovednosť. Zmysel života hľadajú v pomoci druhým. 

Negatívne stránky: Nepriebojnosť, precitlivenosť. Trpia neistotou, sú príliš opatrní a majú silné obavy zo straty postavenia. Majú sklon k provokácii a rebelantstvu.

17 – Zdatnosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení sedemnásty deň v mesiaci majú silu a odvahu. Sú ctižiadostiví, výkonní a myslia logicky. Majú vodcovské schopnosti, ale skutočný úspech dosahujú až v zrelom veku. Sú spoločenskí a materiálne založení. Veľmi dôležitý je pre nich milostný vzťah.

Negatívne stránky: Náchylnosť na dramatické citové prejavy, zlosť, vrtošivosť. Ich postoj im prináša vnútorné konflikty. Nestrpia odpor. Stávajú sa posadnutí úspechom a majetkom.

18 – Zodpovednosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení osemnásty deň v mesiaci stále pátrajú po múdrosti a pravde. Dokážu prekonať ťažké situácie. Sú materialisti a všetko, čo robí, robí kvôli nadobudnutiu majetku. Túžia po uznaní, sú múdri, ambiciózni, majú organizačné schopnosti a silnú vôľu.

Negatíve stránky: Hnevlivosť, nedotknuteľnosť, žiarlivosť, zlomyseľnosť, krutosť. Ich život je plný dramatických zmien.

19 – Spolupatričnosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení devätnásty deň v mesiaci sú intelektuálne založení, trpezliví a snaží sa vyhovieť druhým. V milostných vzťahoch sú oddaní. Vášnivo ochraňujú svoju rodinu. Bývajú úspešní a bohatí.

Negatívne stránky: Nevyrovnanosť, náladovosť, nadradenosť, žiarlivosť a nedôverčivosť. Sú tiež tvrdohlaví a výbušní, za svojím cieľom idú bezhlavo. Pozor na hnev a sebaľútosť. 

20 – Intuitívnosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení dvadsiaty deň v mesiaci sú citliví a láskaví. Milostný vzťah hrá v ich živote takmer najdôležitejšiu úlohu. Potrebujú lásku, nehu a harmóniu. Sú trpezliví, otvorení, spory sa snaží riešiť dohodou.

Negatívne stránky: Zlosť a nervozita. Rýchlo menia názor a často trpia stratou sebavedomia.

21 – Chápavosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení dvadsiaty prvý deň v mesiaci sú spoločenskí a diplomatickí. Snažia sa pochopiť druhých. Dôležitá je pre nich komunikácia, majú pozitívny prístup k životu. V milostnom vzťahu sú ohľaduplní a nežní.

Negatívne stránky: Dokážu ublížiť rečami, majú sklony k rozčuľovaniu sa a striedaní nálad. 

22 – Vytrvalosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení dvadsiaty druhý deň v mesiaci sú citliví a láskaví, ale v živote potrebujú oporu partnera. Majú organizačné schopnosti, vo svojom povolaní sú výkonní a presní. Snívajú a snažia sa svoje sny napĺňať. Dôležitú úlohu v ich živote hrá domov a materiálne zabezpečenie rodiny. 

Negatívne stránky:  Pocity krivdy, výbuchy emócií, nedostatok sebadôvery. Zvyknú prehliadať potreby druhých.

23 – Samostatnosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení dvadsiaty tretí deň v mesiaci sa rozhodujú sami a nedajú sa ovplyvniť. Žijú svoj vlastný život. Niekedy sa javí, že chcú najmä slobodu, ale v skutočnosti túžia po partnerstve. Sú citliví, nežní, milí a chcú byť milovaní. V práci sú usilovní, v podnikaní šikovní.

Negatívne stránky: Prelietavosť a nestálosť. Ťažko sa s nimi diskutuje o veciach, ktoré nezodpovedajú ich predstave. Ak nedokážu udržať rovnováhu vo vzťahu, žijú bez partnerskej lásky a svoje city venujú majetku.

24 – Prívetivosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení dvadsiaty štvrtý deň v mesiaci sú veľmi priateľskí, ochotní, veľkorysí a láskaví. Obľubujú harmóniu a krásu. Veľmi dôležitý je pre nich rodinný život. Majú dobré srdce, pomáhajú druhým, vždy hľadajú dohodu a snažia sa vyjednávať. 

Negatívne stránky: Neistota, nízke sebavedomie, tajnostkárstvo. Neznášajú stres. Mali by si tiež dať pozor na depresie a výbuchy emócií.

25 – Nenáročnosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení dvadsiaty piaty deň v mesiaci sú skromní, tvoriví, zábavní a majú umelecké sklony. Vedia počúvať druhých. Sú tiež spoločenskí, príťažliví, praktickí a trpezliví. Majú analytické myslenie, dokážu využiť príležitosť. Pre život potrebujú citlivého partnera. 

Negatívne stránky: Nerozhodnosť, náladovosť a podliehanie emóciám. Nedokážu čeliť stresovým situáciám a v láske, bývajú závislí od druhých. Mávajú silné pocity krivdy.

26 – Priebojnosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení dvadsiaty šiesty deň v mesiaci majú veľkú vnútornú silu, ktorá jej pomáha prekonávať prekážky. Majú organizačné a vodcovské schopnosti, sú pracovití, ctižiadostiví, diplomatickí a veľkorysí. Dokážu motivovať druhých. Vzťahy a kariéra sú pre ich život veľmi dôležité.

Negatívne stránky: Arogancia, krutosť, pomstychtivosť, pýcha a preceňovanie vlastných schopností.

27 – Svedomitosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení dvadsiaty siedmy deň v mesiaci sú pragmatickí a konzervatívni. Dokážu presadiť svoje plány a myšlienky, sú podnikaví a aktívni. Rozhodujú sa po až dôkladnej úvahe.

Negatívne stránky: Neveria si, majú sklony k sebazničeniu a nervovému zrúteniu. Často kritizujú a obviňujú druhých, podrezaný jazyk im často komplikuje život. 

28 – Protikladnosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení dvadsiaty ôsmy deň v mesiaci sú nezávislí a snaží sa o úspech. Riadia sa najprv citom, až potom rozumom. Radi majú všetko pod kontrolou. Hoci nemajú radi zmeny, nakoniec takmer vždy „zemetrasenia“ ocenia. Sú starostliví, dynamickí a ambiciózni.

Negatívne stránky: Konfliktnosť, dominancia, diktátorstvo. Často sa hnevajú a sú neprajní. 

29 – Komplikovanosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení dvadsiaty deviaty deň v mesiaci majú silnú intuíciu. Sú pracovití a vynaliezaví. Ľahko nadväzujú kontakty a sú príťažliví.

Negatívne stránky: Zraniteľnosť. Svoje problémy neriešia, ale utápajú v alkohole. Občas sú výstrední. Ich nestálosť prináša časté konflikty v manželstve.

30 – Energickosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení tridsiaty deň v mesiaci vynikajú kreativitou a bystrosťou. Sú vynaliezaví, majú svoje osobité čaro. Dokážu tvrdo pracovať, aby dosiahli pohodlie a komfort. Sú priateľskí, spoločenskí, so zmyslom pre humor. V milostnom vzťahu je pre nich dôležitá komunikácia.

Negatívne stránky: Kritickosť, vypočítavosť. Vedia zneužiť schopnosti na získanie svojich cieľov. Majú ostrý jazyk a sklony manipulovať s druhými. 

31 – Motivovanosť

Pozitívne stránky: Ľudia narodení tridsiaty prvý deň v mesiaci vynikajú vysokou mentálnou energiou. Sú ochotní urobiť všetko na dosiahnutie úspechu. Vyhľadávajú spoločnosť inteligentných ľudí. Sú odvážna a majú vodcovské sklony.

Negatívne stránky: Povrchnosť, neserióznosť, sklon podvádzať. Sú zlomyseľní, panovační a zneužívajú bezbrannosť druhých. Pozor na nadradenosť.

Bez komentárov

Myslíte, že je táto povera pravdivá?

Pridaj komentár

*