Povery - tráva

Ak je máj záhradníkom, býva i roľníkom.
Ak padá sneh v máji, bude hojne trávy.
Čo Boh v máji daje, človek nech nekľaje.
Chladný máj – pre ovocie raj.
Chladný máj, jahody zrelé na Turíce, jasný Urban vínom naplní pivnice.
Chladný máj a jún vlažný je pre sýpky, sudy zdarný.
Chladný máj s mokrým júnom plnia stodolu zbožím a stohy senom.
Keď je teplé, jasné nebo na Nanebovstúpenie (29. máj), sľubuje vinárom veľké potešenie.
Keď sú začiatkom mája noci mesačné, studené, rosnaté, taký by mal byť celý máj.
Keď v máji neprší, jún sucho dovŕši.
Kto sa v máji potí na poli a modlí v komore, hladom neumre.
Máj, chleba daj!
Májová kvapka za dukát stojí.
Májová tráva moc úžitku dáva.
Májové blato – pre hospodára zlato.
Májové mrazy a zimy pochovajú sejby.
Májový dážď padá – zlato padá.
Májový dážď viac stojí ako Viedeň.
Studený máj, v stodole raj.
Studený marec, mokrý máj – bude humno ako raj.
Suchý marec, mokrý máj – bude žito ako háj.
V máji, aby palica pastierom neobschla.
V máji chladno – bude vína na dno.
V máji večerná rosa chladná sľubuje veľa vína a sena.
V máji vlhko, chladno, bude vína na dno.
V mesiaci máji padajú najväčšie rosy.
Za mokrým májom ide suchý jún, za suchým májom ide mokrý jún.

Ak prší na Ďura (24. apríl), bude ovos, keby ho na skalu zasial.
Ak sa už na Ďura v žite havran skryje, v tom roku chlieb lacný židákov ubije.
Ako hlboko pred Ďurom vyschne, tak hlboko po Ďurovi namokne.
Človek v poli na Jura úrodu si rozbúra.
Čo do Ďura narastie, to po Ďure skape.
Čo do Ďura vypučí, to po Ďure vysuší.
Do Ďura je vždy lepší sneh ako dážď.
Ďuro (24. apríl) i Marek (25. apríl), mrazom nás zalek.
Ďurova kvapka hodna je dukát, lebo v ten rok zemiaky aj na slamenej hŕbe narastú.
Hrozno pred Ďurom výndené nebýva do sudov kladené.
Jestli sa na Jura havran skryje v poli, zbožím naplnené uvidíme stodoly.
Keď na Juraja z tretej rúny vidieť na révoch výhonky, bude dobrá úroda.
Koľko týždňov pred Ďurom vŕba sa zelená, toľko týždňov pred Annou žne.
Konope siate pred Dzurom sú dobré.
Na Ďura každá kvapka hodná je dukáta.
Na Ďura tráva zo zeme beží.
Na Jura má sa vinohrad zelenať cez tri rúny (chodníky, neobrobená pôda vo vinohrade, niekde i hromada kamenia).
O Ďure sa má vrana už do oziminy schovať.
Pred Dzurom môžeš kliešťami trávu ťahať zo zeme, nevyjde, po Dzure ju môžeš mlatkom biť, vyjde.
Saď zemiaky na Ďura, bude plná pivnica je i komora.
Svätého Ďura, vyháňa von ščúra (štúra = bodavý hmyz)
Toľko by malo byť mrazov pred Ďurom, koľko ich bolo vlani pred Michalom.