Povery - sv. Marek

Ak prší na Ďura (24. apríl), bude ovos, keby ho na skalu zasial.
Ak sa už na Ďura v žite havran skryje, v tom roku chlieb lacný židákov ubije.
Ako hlboko pred Ďurom vyschne, tak hlboko po Ďurovi namokne.
Človek v poli na Jura úrodu si rozbúra.
Čo do Ďura narastie, to po Ďure skape.
Čo do Ďura vypučí, to po Ďure vysuší.
Do Ďura je vždy lepší sneh ako dážď.
Ďuro (24. apríl) i Marek (25. apríl), mrazom nás zalek.
Ďurova kvapka hodna je dukát, lebo v ten rok zemiaky aj na slamenej hŕbe narastú.
Hrozno pred Ďurom výndené nebýva do sudov kladené.
Jestli sa na Jura havran skryje v poli, zbožím naplnené uvidíme stodoly.
Keď na Juraja z tretej rúny vidieť na révoch výhonky, bude dobrá úroda.
Koľko týždňov pred Ďurom vŕba sa zelená, toľko týždňov pred Annou žne.
Konope siate pred Dzurom sú dobré.
Na Ďura každá kvapka hodná je dukáta.
Na Ďura tráva zo zeme beží.
Na Jura má sa vinohrad zelenať cez tri rúny (chodníky, neobrobená pôda vo vinohrade, niekde i hromada kamenia).
O Ďure sa má vrana už do oziminy schovať.
Pred Dzurom môžeš kliešťami trávu ťahať zo zeme, nevyjde, po Dzure ju môžeš mlatkom biť, vyjde.
Saď zemiaky na Ďura, bude plná pivnica je i komora.
Svätého Ďura, vyháňa von ščúra (štúra = bodavý hmyz)
Toľko by malo byť mrazov pred Ďurom, koľko ich bolo vlani pred Michalom.