Ak je na svätého Marka (25. apríl) rosa, podaria sa prosá.
Keď Marek do hrsti ozimín nenatrhá, budú sneťovie žitá.
Keď po Markovi mesiac ubýva a spojí sa s Hladoledom (Saturn), v tom roku neúfaj sa vínu.
Koľko žaby pred Markom škrečia, toľko po ňom rady mlčia.
Na Marka oharky do jarka.
Na svätého Marka napijem sa z Jarka.
Na svätého Marka schová sa do žita pranka (vrana).
Studený Marek prinesie studené Krížové dni (začínajú sa po piatej nedeli po Veľkej noci).
Tráva na svätého Marka je už hodne veľká.

Bez komentárov

Myslíte, že je táto povera pravdivá?

Pridaj komentár

*