Na poslednej fašiangovej zábave vo fašiangový utorok sa pochováva basa. Pochovávanie basy je ľudová hra parodizujúca skutočný pohreb. Jej motívom je zákaz zábav počas nasledujúceho štyridsaťdňového pôstu. Hlavnými postavami sú kňaz, kostolník alebo rechtor a smútiaci „pozostalí“. Kňaz paroduje obrad rozlúčky, aká býva pri cirkevnom obrade, ohlasuje koniec zábavy a lúči sa s basou, ktorú za náreku prítomných vynášajú von.

„Umrela nám basa, na dne truhle leží
a chudák basista od rumu sa ježí.
Hrávala si u nás veselé aj smutné
a teraz už od sĺz máme oči mútne.“

Bez komentárov

Myslíte, že je táto povera pravdivá?

Pridaj komentár

*