Masky, ktoré sa na Fašiangy používajú, sú slama, turoň, koza, kôň. Maska, ktorá sa nazývala slama, znázorňovala hojnosť úrody, najmä obilia. Turoň (tur, býk) symbolizoval mužskú plodnosť a silu. Ženský protipól turoňa bola koza. Išlo o drevenú hlavu s otvárajúcou sa papuľou. Maska koňa symbolizovala šťastie.

Bez komentárov

Myslíte, že je táto povera pravdivá?

Pridaj komentár

*