Prvý „stridží deň“ bol na Katarínu (25.11.). Pastieri trúbením a práskaním bičmi vyháňali strigy z dediny, ľudia sa chránili pred zlými silami jedením cesnaku a robením kríža na dverách. Do domu nesmela ako prvá vkročiť cudzia žena, inak by domácim hnisali prsty na rukách v čase letných prác a po celý nasledujúci rok by sa rozbíjal riad. Mládenci v tento deň zvykli skrývať rôzne veci z domov dievčat, neraz si hospodár ráno našiel voz na streche domu alebo svoj drevený záchod na susedovom dvore. Na Katarínu sa konali posledné tancovačky pred prichádzajúcim adventom. V živote roľníkov to bol deň, kedy sa definitívne zakončilo pasenie dobytka a započalo sa so strihaním oviec.

Bez komentárov

Myslíte, že je táto povera pravdivá?

Pridaj komentár

*