Na Zelený štvrtok gazdiné pred východom slnka museli poumývať všetok riad a najmä nádoby na mlieko, aby kravy dobre dojili. Taktiež všetko riadne pozametať a vyniesť smeti von, aby sa v dome nedržal hmyz. Gazdovia koňom uviazali červenú niť do chvosta – ochranu pred urieknutím, kravu tri razy utreli mužskými gaťami, aby bola plodná a pysk jej natreli slaninou, aby sa nezdula. Na prah stajne položili vajce. Pokiaľ ho niektorá krava rozbila, znamenalo to, že táto krava do roka skape, alebo ju gazda bude musieť dať zaklať. Ak vajce zostalo celé, tak ho gazda podaroval prvému žobrákovi, ktorého uvidel.

Bez komentárov

Myslíte, že je táto povera pravdivá?

Pridaj komentár

*