Po prvej omši sa na Bielu sobotu rozväzovali zvony na kostoloch. Večer Bielej soboty znamenal koniec posvätného ticha – všade sa rozozvučali slávnostné zvony oznamujúce slávnosť vzkriesenia Ježiša Krista. Pri zvonení si všetci umyli tvár, aby boli celý rok bystrí a zdraví.

Bez komentárov

Myslíte, že je táto povera pravdivá?

Pridaj komentár

*