Keď sa na svätého Pavla (25. január) vtáča z koľaje napije, bude neskorá jar.
Pavla obrátenie, zimy obrátenie.
Obrátenie Pavla, pol ovčej zimy.
Na svätého Pavla medveď sa na druhý bok obráti.
Keď na Pavla kvapce, obúvaj si kapce, a keď na Hromnice (2. február), ešte aj onuce.
Ak do svätého Pavla zima dobre vláda, až na svätého Jozefa (19. marec) marec oteplie.
Svätý Pavel jasný prináša rok šťastný.

Bez komentárov

Myslíte, že je táto povera pravdivá?

Pridaj komentár

*