V deň Zimného slnovratu, na sv. Tomáša (21.12.), chodili ráno vinšovať polazníci (vinšovníci). Podľa prvého návštevníka sa veštila budúcnosť. Susedia si preto posielali ako vinšovníkov zdravé deti, aby aj rodina, do ktorej prišli, bola celý rok zdravá.
Na sv. Tomáša musela byť čistá vybielená izba, aby choroby nemali prístup do domu. Nikto nesmel chodiť po dedine otrhaný, po dome v kožuchu, nesmelo sa nič požičať, prinieslo by to chudobu.

Bez komentárov

Myslíte, že je táto povera pravdivá?

Pridaj komentár

*