Fašiangové obchôdzky po dedine mali veľký význam i v tom, že vinšovníci oblečení v maskách prinášali do domu dobroprianie:
„Dajže Bože, dobrý deň, aby vás nestihla povodeň.“
„Bodaj by vám zdravie slúžilo a nie sucho, ale dážď pole rosilo.“
„Láska a zmierlivosť, nech je váš stály hosť.“

Bez komentárov

Myslíte, že je táto povera pravdivá?

Pridaj komentár

*