Dievčatá verili, že keď si na Zelený štvrtok umyjú tvár v tečúcej vode a potom sa poutierajú do rubu spodničky, nebudú mať pehy. Ak si umyjú vlasy, skôr narastú. A ak si umývali tvár s úmyslom odstrániť pehy, tak nesmeli zabudnúť tri razy povedať: „Dolu z tváre pehy moje, zíďte všetky na plecia!“

Bez komentárov

Myslíte, že je táto povera pravdivá?

Pridaj komentár

*