Ak bude slnce na deň Jakuba (25. júl), na tuhú zimu bude žaloba.
Ak je teplý svätý Jakub – studené sú Vianoce.
Ak je za tri dni pred Jakubom pekne, bude to žitu prospešné.
Aký je čas na Jakuba popoludní, taký by mal byť po Vianociach.
Čo do Jakuba odkvitne, to do Havla dozreje.
Jasná noc a zora pred Jakubom teší hospodárov hojným zrnom.
Jestliže dážď prší o svätom Jakube, málo vám slaniny narastie na dube.
Keď na Jakuba slnce a dažde sú pospolu, hojne naplníš svoju stodolu.
Koľko mračien na Jakuba, toľko sňahu v zime.
Na Jakuba keď prší, dobre sa krumple viažu.
Na Jakuba lietajú škovránky do výšky, po Jakube spievajú hocikde na hrude.
O svätom Jakube daj už pokoj hube.
Od Jakuba do Hany nik nevidel letieť vrany.
Okolo Jakuba často manna padá, po lipovom kvete tú si včela hľadá.
Včely lietajú len do Jakuba do hôr.

Bez komentárov

Myslíte, že je táto povera pravdivá?

Pridaj komentár

*