Sviečky, ktoré horia domodra alebo sa ich stekajúci vosk vinie okolo základne, odhaľujú prítomnosť duchov.
Jasne blčiaca sviečka je znamením listu pre osobu, ktorá sedí oproti.
Ak sa niekomu podarí opäť rozpáliť zhasínajúcu sviecu, znamená to, že je to osoba cnostná a čistého srdca.
Kúsok sadze na knôte sviečky veští skorú návštevu niekoho neznámeho.

Bez komentárov

Myslíte, že je táto povera pravdivá?

Pridaj komentár

*