Pri vynášaní rakvy z domu sa treba nad každým prahom zastaviť a s dnom rakvy sa tri razy dotknúť prahu, čo zabezpečí, aby sa mŕtvy už nikdy nevracal a neprekračoval prahy toho domu.

Bez komentárov

Myslíte, že je táto povera pravdivá?

Pridaj komentár

*