Ako je na Urbana (25. máj), taká bude jeseň.
Dokiaľ Urban z pece nezlezie, nebude teplo.
Jasné slnce na Urbana hojnosť dobrého vína znamená.
Ak je pekný čas na Urbana, bude oberačka hrozien požehnaná.
Keď na Urbana dišč, to žaludz hrobačna (červivé žalude).
Keď sa Urban smeje, hrozno plače (šťavnaté hrozno).
Na Urbanov deň utekaj siať len.
Na Urbanov ovos do stodoly nevoz.
Po jasnom Urbane, keď je dážď na Víta (15. jún), hojnou žatvou tento rok ku nám zavíta.
Po svätom Urbanu mráz neškodí mrazu.
Sioče (siatie) na Urbana, to plane (zlé) prže furmana.
Štedrý hráč, milostivý zlodej, Urbanov ovos, Havlovo žito – zriedka býva z toho čo dobrého.
Urban ešte niekedy bradou pokýva.
Urban krásny, vyjasnený, hojným vínom nás odmení.
Urban z pece zlezie.

Bez komentárov

Myslíte, že je táto povera pravdivá?

Pridaj komentár

*