Počas 12 dní od Lucie do Vianoc dievčatá na 13 kúskov papiera napísali 13 mien chlapcov, ktorí sa im páčia. Potom každý večer spálili 1 papierik s menom. Ale nesmeli sa pozerať, aké meno je tam napísané! Prvý papierik spálili v deň sv. Lucie a posledný na Štedrý večer. Pred Štedrovečernou večerou sa mohli pozrieť a prečítať meno, ktoré ostalo na poslednom papieriku. Chlapec, ktorého meno bolo na ňom napísané, mal byť ich ženíchom.

Bez komentárov

Myslíte, že je táto povera pravdivá?

Pridaj komentár

*