Keď v advente je inoväť na stromoch, bude veľa ovocia.
V advente, keď vietor fúka, stromy sa húkajú (nakláňajú sa k sebe), bude hojnosť ovocia.
Začne-li zima až s adventom, potrvá desať týždňov.
Ak sú dažde, teplo v Hody (vianočné sviatky), nedobrý rok za tým chodí.

Advent, advent, štyri sviece,
prvá z nich sa zatrbliece.
Za ňou druhá, tretia zhorí,
prinesieme stromček z hory.
A keď štvrtá horí stíška
tešíme sa na Ježiška.

Bez komentárov

Myslíte, že je táto povera pravdivá?

Pridaj komentár

*