Keď sa pri dome objaví množstvo krtincov, niekto zomrie.