Na Veľkonočnú nedeľu sa v kostole svätili košíčky s jedlom (vajíčka, šunka, koláče,…). Po skončení omše gazdiné s posväteným jedlom rýchlo utekali domov, pretože tradícia hovorila, že čím skôr s jedlom do chalupy prídu, tým skôr budú zberať úrodu.