Slobodné dievča dostane toho muža, o ktorom sa jej bude v noci po Štedrom dni zdať.
Niekde hádzali dievčatá na strechu domu kabát. Koľkokrát spadol, toľko rokov musela dievča čakať na sobáš. Keď sa uchytil na prvýkrát, znamenalo to vydaj v budúcom roku.
Rozkvitnuté vetvičky barborky veštili dievčaťu svadbu.