Na Veľký piatok sa očakával prílet lastovičiek. Kto zazrie prvú lastovičku, nech sa uteká do jarku umyť, bude po celý rok pekný.