Pozitívne znamenia:
- opačne oblečený odev
- struk hrachu z deviatimi zrnami
- nájdenie podkovy
- tri kýchnutia pred raňajkami
- stretnutie s kominárom
- nosenie králičej labky
- spánok na nevyžehlenej plachte
- lienka
- nájdenie štvorlístka
- strihanie vlasov počas búrky
- okakanie vtákom