Pri vynesení nebožtíka z domu a v deň pohrebu nesmie zostať dom prázdny. Inak by sa duša zomrelého mohla vrátiť.